Logo Dwutygodnika "Ziemia Sochaczewska"

Wszyscy radni na tak

Ocena 0/5

3 czerwca odbyło się IV posiedzenie rady miasta. Choć w programie obrad znalazło się kilkanaście uchwał dotyczących m.in. zasad sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami, naliczania opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez CUS, rewitalizacji miasta, sesja przebiegła bardzo sprawnie. Trwała tylko dwie godziny i wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie.

Rada zdecydowała o podniesieniu z 4 do 4,33 zł stawki dotacji przekazywanej Zakładowi Komunikacji Miejskiej. To dopłata do każdego kilometra przejechanego przez autobusy tego przewoźnika. W skali roku oznacza to wzrost dotacji dla ZKM o 119,6 tys. zł.

Zdecydowano o sprzedaży, właścicielowi sąsiedniej nieruchomości, działki o powierzchni 65 m2 leżącej przy ul. 15 Sierpnia. Transakcja zostanie przeprowadzona po uzyskaniu wyceny od rzeczoznawcy. Rada zgodziła się też na zamianę nieruchomości między miastem a osobą prywatną, pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Polnej. 

Uchwalono Program opieki nad zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności. Na jego realizację odłożono w tym roku 342 tys. zł. To pieniądze na współpracę ze schroniskiem w Nowym Dworze Mazowieckim (260 tys. zł) usługi weterynaryjne (80,7 tys. zł) oraz zakup karmy dla wolno żyjących kotów.

Jak co roku samorząd powierzył ZWiK obowiązek konserwowania i remontów miejskiej kanalizacji deszczowej, w tym opiekę nad fontannami na placu Kościuszki i w parku w Chodakowie.

Wzorem poprzednich lat miasto przejmie od wojewody mazowieckiego obowiązek opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi znajdującymi się na terenie Sochaczewa. Wojewoda przekaże ratuszowi na ten cel 10 tys. zł dotacji. 

Jak co roku rada ustaliła warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, którymi objęte są osoby starsze, niepełnosprawne, wymagające codziennego wsparcia. Usługi tego typu świadczy CUS poprzez wyłanianą corocznie w drodze przetargu firmę zewnętrzną. Stawka godzinowa obowiązująca w tym roku to 37,47 zł (było 32,50 zł). W zależności od dochodów (ustalono siedem progów) osoby objęte wsparciem pokrywają część kosztów usług świadczonych przez opiekunki. Osoby o najniższych dochodach nie płacą nic. 

W 2022 roku w ramach rządowego programu „Korpus wsparcia seniorów” sochaczewskie Centrum Usług Społecznych zakupiło kilkadziesiąt opasek bezpieczeństwa i rozdysponowało wśród seniorów żyjących samotnie lub z partnerem także wymagającym codziennego wsparcia. Opaski działają całą dobę, pozwalają np. szybko wezwać pomoc, gdy senior upadnie lub źle się poczuje. Koszt utrzymania tego sytemu kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie, dlatego CUS zabiegał o dotację na jego ponowne uruchomienie. Będzie to możliwe już wkrótce, bo radni jednogłośnie przyjęli miejski program „Korpus wsparcia seniorów”, co pozwoli sięgnąć po 20,2 tys. zł rządowej dotacji. By system sprawnie działał do końca roku, miasto dołoży z własnego budżetu 17 tys. zł.

Radni uchwalili Strategię Terytorialną Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ŻOF). W porozumieniu tym wspólnie działa dwadzieścia jeden miast i gmin z powiatów sochaczewskiego, żyrardowskiego i grójeckiego. Dokument określa kierunki rozwoju ŻOF szczególnie w kontekście pozyskiwania środków unijnych, realizacji wspólnych zamierzeń, wykorzystania potencjału tych trzech powiatów, niwelowania zagrożeń. 

Po wielu miesiącach prac i analiz, pod obrady trafił Program Rewitalizacji Miasta na lata 2024-2030. W dokumencie wskazano obszary miasta wymagające więcej uwagi i troski oraz podjęcia działań zapobiegających ich marginalizacji. Wskazano też kierunki rozwoju i metody, jakimi można osiągnąć zamierzone cele. Program pozwoli miastu składać kolejne wnioski o prorozwojowe dotacje rządowe i unijne.

(daw)

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności