przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
307498 odwiedzin
Internet dla 250 osób

250 rodzin dostanie na sześć lat darmowy dostęp do internetu, a 50 z nich dodatkowo komputery, wsparcie informatyka i cykl szkoleń m.in. z obsługi stron www oraz poczty elektronicznej. Właśnie rusza budowa szerokopasmowej sieci w ramach projektu „Sochaczew Miasto e-Innowacji” w 100 proc. finansowanego przez Unię Europejską (2,472 mln złotych).

 

Młode pokolenie uczy się obsługi komputera w szkole, w domu, w bibliotece. Bez lęku korzysta z serwisów społecznościowych czy bankowości elektronicznej. A co mają zrobić seniorzy, niepełnosprawni czy osoby niezamożne dokonujące wyboru między chlebem a rachunkiem za internet? Właśnie z myślą o grupach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym powstał projekt „Sochaczew Miasto e-Innowacji”. Na budowę sieci dostarczającej sygnał internetowy do domów, zakup anten odbiorczych, 50 komputerów, wsparcie informatyka, sochaczewski ratusz pozyskał unijne dofinansowanie.

 

Umowa podpisana

12 czerwca burmistrz podpisał umowę z konsorcjum firm Viatelecome Sp.zo.o. i Teleoptics Sp.zo.o., na projekt i budowę sieci bezprzewodowej, dostawę sprzętu komputerowego oraz organizację szkoleń w ramach Miasta e-Innowacji (oferta na kwotę 1.650.000 zł). Konsorcjum zajmie się wdrażaniem projektu od „a” do „z”.

- Dzięki wybudowaniu sieci bezprzewodowej w technologii LTE, ratusz zostanie właścicielem infrastruktury obejmującej dwie stacje bazowe wyposażone w cztery anteny sektorowe każda, a sygnał internetu pokryje 95 proc. powierzchni miasta. Wstępnie założyliśmy, że stacje bazowe powstaną na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz chodakowskiego Zespołu Szkół. Stamtąd sygnał będzie rozsyłany do 250 rodzin – mówi z-ca burmistrza Marek Fergiński.

250 uczestników projektu do końca października otrzyma urządzenia dostępowe, natomiast 50 osób z tej grupy także sprzęt komputerowy, na którym odbędą się szkolenia.

 

Szkolenia ruszą jesienią

Po wakacjach 50 osób zaliczy cykl szkoleń obejmujący podstawowe operacje na plikach, przeglądanie stron WWW, obsługę poczty elektronicznej, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego czy programu prezentacji multimedialnych. Po jego zakończeniu uczestnicy kursu będą potrafili samodzielne korzystać z komputera oraz wykonywać podstawowe zadania związane z tworzeniem, edycją dokumentów. Każdy uczestnik weźmie udział w 16 godzinnym kursie. Wszystkie szkolenia mają się zakończyć do 31 października.

 

Są jeszcze wolne miejsca

Jak każdy projekt minimalizujący zjawisko tzw. wykluczenia cyfrowego, także ten jest adresowany do konkretnych osób. Ratusz chce wspierać przede wszystkim rodziny niezamożne, osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, osoby powyżej 50 roku życia, ale też najlepszych uczniów.

- Chcemy dodatkowo docenić stypendystów burmistrza, uczniów osiągających w gimnazjach średnią ocen 5,25, a w szkołach podstawowych 5,50. W ich przypadku kryterium dochodowe jest wysokie, znacznie powyżej socjalnego, właśnie po to, by objąć jak największą liczbę rodzin – mówi z-ca burmistrza Marek Fergiński. 

Nabór osób zainteresowanych udziałem w tym projekcie, uzyskaniem na sześć lat bezpłatnego dostępu do internetu, nadal trwa. Chętni muszą spełnić minimum jeden z siedmiu warunków. Formularze zgłoszeniowe są do pobrania w Urzędzie Miejskim, w pokoju 426. Dokumenty można wypełnić na miejscu z pomocą specjalisty do spraw rekrutacji  podkreśla koordynator projektu Piotr Kierzkowski.

 

ramka 

Projektem objęte są:

1) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej:

• osoba samotnie gospodarująca -  542 zł netto

• na osobę w rodzinie wieloosobowej - 456 zł netto

2) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;

• na osobę w rodzinie -  539 zł netto

• na osobę  w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne – 623 zł netto

3) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. Ustalono kryterium dochodowe:

• osoba samotnie gospodarująca - 1084,00 zł netto;

• na osobę w rodzinie wieloosobowej - 912,00 zł  netto;

4) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendium socjalnych, typowana do otrzymywania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej. Kryterium dochodowe: na osobę w rodzinie ucznia - 456 zł netto.

5) rodziny zastępcze;

6) osoby z grupy 50+. Kryterium dochodowe: na osobę w rodzinie - 799,18 zł netto;

7) dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, kryterium dochodowe: na osobę w rodzinie - 1226,95 zł netto

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach sieci priorytetowej 8 – społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki i działania 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion. 

Po więcej aktualnych informacji z terenu miasta i powiatu zapraszamy na ziemia-sochaczewska.pl

A A A
08.07.2014
godz.11:17
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt