przejdź do Sochaczew.pl
220330 odwiedzin
Budżet przed świętami

W ostatni piątek radni zadecydowali o jednej z najważniejszych tegorocznych uchwał. Zaledwie po 40 minutowych obradach  przyjęto budżet Sochaczewa na 2014 rok.

 

 20 grudnia w ratuszu po raz 37 w tym roku spotkali się miejscy radni. Głównym punktem sesji było oczywiście przyjęcie  budżetu na 2014 rok. Jednocześnie radni głosowali nad powiązaną z nim Wieloletnią Prognozą Finansową. Dokument ten przedstawia założenia finansów miasta  na lata 2014-2025.

W przyszłym roku dochody miasta sięgną blisko 107 mln zł. Wydatki wyniosą około 109 mln  zł. 11 mln zł z nich to wydatki majątkowe. Obejmują one  m. in. budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 i parkingu przy stacji PKP, budowę boisk przy Zespole Szkół w Chodakowie  i Szkole Podstawowej nr 2 w Boryszewie. Miasto wyłoży również pieniądze na  dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Milionowa dotacja trafi do powiatu sochaczewskiego z przeznaczeniem na przebudowę ul. Staszica. Inne główne wydatki Sochaczewa to: dokończenie kompleksowego remontu pl. Armii Ludowej i rozpoczęcie przebudowy pasażu Duplickiego w Chodakowie.

- Główny ciężar miejskich inwestycji skupiać będzie się nadal na oświacie i infrastrukturze drogowej. Nie zamierzam ukrywać, że nie będzie to łatwy rok - mówił burmistrz Piotr Osiecki. - Główne zagrożenia wiążą się z mniejszymi wpływami z tytułu podatku PIT oraz mniejszym obrotem gospodarczym. Niezależnie od tego chciałbym, by ten budżet pozwolił kontynuować rozpoczęte przedsięwzięcia oraz zupełnie nowe zadania, jak np. te wynikające z budżetu obywatelskiego. Wzrost wydatków wiązał będzie się np. z wyższymi kosztami utrzymania Integracyjnego Żłobka Miejskiego. Tego wydatku chyba jednak nikt nie będzie żałował. To przecież tak naprawdę inwestycja w sochaczewskie rodziny. Musimy również ratować ZGM, który nie ze swojej winy znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Społeczeństwo ubożeje i nie stać go m. in.  na ponoszenie opłat za mieszkanie. Z kolei wsparcie ZWiK pozwoli utrzymać ceny wody i ścieków na dotychczasowym poziomie.

Projekt uchwały budżetowej został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje działające w ramach Rady Miejskiej. W ostatecznym głosowaniu budżet na 2014 rok poparło 11 radnych. Jeden wstrzymał się od głosu. Sześciu radnych opozycji  zagłosowało przeciw.

Niespodziewanym, bożonarodzeniowym akcentem sesji stała się wizyta zuchów ze Szkoły Podstawowej nr 3, którzy przynieśli do ratusza światełko betlejemskie. Mali harcerze, radni, władze miasta i wszyscy zebrani na sali obrad odśpiewali kolędę.

W dalszej kolejności Rada Miejska miała zająć się korektami w tegorocznym budżecie. Dotyczyły one wykreślenia 450 tys. zł planowanej dotacji od starosty na przebudowę należącej do niego ulicy Staszica. Mniej pieniędzy trafić miało także do prywatnych przedszkoli (o 266,7 tys. zł) i gimnazjów (o 40,5 tys. zł). Wynika to z faktu, że do placówek tych uczęszcza mniej dzieci niż pierwotnie  zakładano. Tymczasem skala wsparcia od miasta uzależniona jest właśnie od liczby uczniów. Rada ustalić miał  wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Chodzi o dwa niezakończone jeszcze zadania. Pierwsze z nich to budowa chodnika przy ul. Żyrardowskiej.  Prace mają się zakończyć wiosną 2014 r. Drugie z przedsięwzięć to rozliczenie z firmą przygotowującą  dokumentację techniczną parkingu, jaki ma powstać przy stacji PKP.

Oprócz tego ustalić miano  stawki przyszłorocznych dotacji dla Zakładu Komunikacji Miejskiej. Propozycja władz miasta mówiła o kwocie 2,47 zł brutto do każdego przejechanego przez autobusy kilometra. Rada przyjąć miała też  trzy uchwały upoważniające burmistrza do zawarcia umów z gminami Nowa Sucha, Sochaczew i Brochów w sprawie lokalnego transportu zbiorowego. Wójtowie tych gmin chcą, by autobusy ZKM obsługiwały także trasy wychodzące poza teren miasta, za co będą ratuszowi zwracać koszty.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymać miał  z kolei 173 zł do godziny pracy basenu „Orka”, 39 zł do każdej godziny funkcjonowania hal sportowych przy ulicach Kusocińskiego i Chopina, 42 zł do godziny pracy obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej.

Radni debatować mieli również nad podwyższeniem o 820 tys. zł kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Spółka do swego majątku zaliczyć ma projekty techniczno-budowlane kanalizacji sanitarnej obejmujące Chodaków, Wypalenisko, Rozlazłów i Karwowo. Ponadto Sochaczew z dwoma partnerami zewnętrznymi ma realizować projekt z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na jego wdrożenie pozyskał 923 tys. zł dofinansowania unijnego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Dyskutować miano o „Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Sochaczew na lata 2014-2017” oraz  o wystąpieniu miasta z Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazowsze Chopina”. LOT od kilku lat nie realizuje większości zadań statutowych. Z organizacji wyszły już Płock, Sanniki, Iłów, Brochów i Młodzieszyn.  

W momencie gdy oddawaliśmy ten numer „Ziemi”  do druku, sesja nadal trwała. W kolejnym wydaniu zamieścimy dalszą część relacji z obrad.

Agnieszka Poryszewska 

A A A
23.12.2013
godz.09:44
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość