przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
244610 odwiedzin
Koniec ze śmieciami w Chodakowie

Radni zatwierdzili nowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów byłego Chemitexu i rejonu ulicy Żyrardowskiej. Gdy skończy się okres obowiązywania dotychczasowych zezwoleń, działalność prowadzona tam przez firmy śmieciowe będzie zakazana.


Na ostatnią sesję Rady Miejskiej trafił projekt uchwały dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów byłych zakładów chemicznych w Chodakowie. Jest on kompromisem pomiędzy żądaniami mieszkańców Chodakowa, firm działających na terenie dawnego Chemitexu, a możliwościami prawnymi miasta.

Plan zezwala na dalsze istnienie na tym terenie firm śmieciowych, ale wyłącznie w okresie ważności posiadanych przez nich zezwoleń wydanych przez starostę sochaczewskiego. Po ich wygaśnięciu, a nastąpi to w latach 2020-2021,  taka działalność będzie tam zabroniona. Podobny status będzie miała część terenów przy ul. Żyrardowskiej, gdzie swoją siedzibę ma dziś firma Remondis.

Przyjęcie miejscowego planu jest efektem trzyletnich już prawie starań burmistrza Piotra Osieckiego, ale też poprzedniej Rady Miejskiej, która przyjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu dla tych terenów. Burmistrz już w swoim programie wyborczym zapowiadał, że jednym z jego celów jest Chodaków wolny od śmieci. W sporządzonym dokumencie nie zdecydowano się, tak jak oczekiwali tego najbardziej radykalni mieszkańcy, natychmiastowo zakazać zbiórki i przetwarzania odpadów. Gdyby tak się stało, firmy działające dziś legalnie na tym terenie, zażądałyby od miasta milionowych odszkodowań. Spór o śmieci w Chodakowie trwa od lat. Mieszkańców wielokrotnie uskarżali się na uciążliwości związane z sąsiedztwem firm z branży śmieciowej na terenie po byłym Chemitexie. Twierdzą, że znajdujące się tam przedsiębiorstwa są źródłem nieznośnego zapachu, szczurów i insektów. Zwłaszcza latem smród był nie do wytrzymania.

Z kolei przedstawiciele firm śmieciowych podkreślają, że są poważnym pracodawcą. Konieczność przeniesienia działalności z Chodakowa na inne tereny wiąże się, ich zdaniem, z likwidacją kilkudziesięciu miejsc pracy. Pracownicy konsorcjum Remondis-Zebra przyszli nawet na sesję w liczbie 30-40 osób. Wszyscy ubrani w koszulki z napisem „nie zabierajcie nam pracy”. Przygotowali też dwa transparenty o tej samej treści. (...)

- Stoicie państwo przed bardzo trudną decyzją – mówił do radnych burmistrz Piotr Osiecki. - Oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców są zupełnie rozbieżne. My, proponując Państwu tę uchwałę, przyjęliśmy stanowisko kompromisowe. Uwzględniamy realia funkcjonowania przedsiębiorstw w okresie posiadania przez nie ważnych koncesji, ale też bierzemy pod uwagę oczekiwania społeczne – argumentował burmistrz.

Piotr Osiecki przekonał radnych. Za uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla Chodakowa, zakazującego tam działalności  firm z branży śmieciowej, po wygaśnięciu ważnych pozwoleń, głosowało 19 radnych. Jako jedyny od głosu wstrzymał się były burmistrz, prywatnie mieszkaniec Chodakowa, Bogumił Czubacki. W przypadku planu dla ul. Żyrardowskiej głosowanie było jednogłośne. Za osiem lat Sochaczew stanie się wolny od śmieci.

Pełen tekst w najnowszej "Ziemi". 

Agnieszka Poryszewska

A A A
29.10.2013
godz.08:27
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt