przejdź do Sochaczew.pl
206064 odwiedzin
Poeci spotkali się w kramnicach

Od lipca trwa jedna z największych akcji literackich, które do tej pory odbyły się na terenie miasta. Jej finałem będzie wydanie pierwszej antologii sochaczewskiej poezji. 4 października tworzący ją autorzy spotkali się po raz pierwszy.

Pomysłodawcami tej inicjatywy jest dwójka sochaczewskich poetów: Tadeusz Hutkowski i Marek Boczek. Dzięki wsparciu burmistrza Piotra Osieckiego i dyrektora Centrum Kultury, Promocji, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Agaty Kalińskiej, projekt wszedł w fazę realizacji. W przygotowanie „Antologii Sochaczewskiej Poezji” aktywnie włączyła się redakcja „Ziemi Sochaczewskiej”. Wspierają je Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Kultury.

Do końca roku wiersze można przesyłać drogą elektroniczną na adres ziemia sochaczewska@gmail.com lub dostarczać bezpośrednio do naszej siedziby przy ul. Żeromskiego 12. Należy dołączyć oświadczenie,  że jest się autorem przekazanych utworów i wyraża się zgodę na ich bezpłatną publikację. Wybrane wiersze można znaleźć w specjalnych zakładkach „Sochaczewska Poezja”, stworzonych na stronach internetowych: ziemiasochaczewska.sochaczew.pl oraz ziemia-sochaczewska.pl. Do prac warto dołączyć zdjęcie i krótką informację o autorze, wraz z adresem i telefonem kontaktowym. Trzeba mieć ukończone 16 lat.

Chcemy, by tworzona przez nas antologia zawierała obiektywnie wybrane i najwartościowsze prace. Ich oceną zajmie się uznany literat, niezwiązany z tutejszym środowiskiem. Jerzy Jankowski poprowadzi także dla sochaczewian cykl spotkań o charakterze autorsko-warsztatowym. Za nami pierwsze z nich. 4 października w kramnicach spotkało się kilkudziesięciu twórców i miłośników poezji. Był to czas na rozmowy zarówno o stronie technicznej pisarstwa, ale również o tym, jak trudną i wartościową jest ono sztuką.

- Internet pełen jest wskazówek typu „10 przykazań dobrego poety” i innych tego typu informacji. Nie zaprzeczam, że są one bardzo przydatne - mówił Jerzy Jankowski. - Tak naprawdę jednak poezja jest czymś, co wymyka się wszelkim regułom. Każdy, nawet piszący do lat, nie wie wszystkiego. Zastosowane zabiegi mają mieć głębszy sens i cel. Poezja nie może być banalna.

Jerzy Jankowski odczytał również kilkanaście własnych utworów. Pochodziły one z różnych etapów jego pisarstwa. Potem przyszedł czas na tzw. formułę otwartego mikrofonu. Każdy mógł zaprezentować swoją twórczość. Zainteresowanie tą formą przeszło najśmielsze oczekiwania. Wiersze czytali ci, którzy zgłosili się do naszej akcji, a także osoby, które to rozważają. Uwagę zwracał wyrównany poziom twórczości.

- O żadnym z wierszy nie mógłbym powiedzieć, że jest zły i nie nadaje się do jakiejkolwiek publikacji - stwierdził Jarzy Jankowski. - Bardzo cieszy mnie to, że sochaczewskie środowisko literackie integruje się. Mam nadzieję, że antologia, nad która pracujemy, będzie pierwszym z wielu waszych wydawnictw.

Agnieszka Poryszewska

A A A
07.10.2013
godz.08:35
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość