przejdź do Sochaczew.pl
214526 odwiedzin
Ostatnia chwila na złożenie wniosku

Jeszcze tylko do 13 września można złożyć wniosek do budżetu obywatelskiego. W przyszłym roku w jego ramach do wydania będzie aż milion zł. To, jakie projekty zostaną skierowane do realizacji, zależy wyłącznie od mieszkańców Sochaczewa.

 

Wniosek do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego może napisać każdy.  Za te pieniądze może powstać np. osiedlowy plac zabaw, miejsca parkingowe, droga, chodnik czy obiekt sportowy.

- Na razie mamy 13 wniosków, ale czekamy na kolejne.  Warto przemyśleć potrzeby swojego osiedla czy dzielnicy. Milion złotych można wydać na projekty inwestycyjne, ale też na kulturę, sport, naukę pływania dla dzieci, likwidację barier architektonicznych. Nie ma żadnych ograniczeń. W przyszłorocznym budżecie odłożony zostanie milion na realizację SBO, a tylko od mieszkańców zależy, który projekt sfinansujemy – podkreśla rzecznik burmistrza Robert Małolepszy. 

Swoje pomysły do wykonania z puli SBO mogą zgłaszać wszyscy: instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, wspólnoty, przedsiębiorcy, osoby prywatne, w tym także młodzież, która w 2013 roku ukończy 16 lat. 

Podział środków finansowych dokona się w otwartym, powszechnym głosowaniu, które zostanie przeprowadzone zarówno w tradycyjny sposób, w punktach do głosowania, a także przez Internet. Oddać głos będzie można w wyznaczonych miejscach, m.in na terenie MOSiR-u, biblioteki i Urzędu Miejskiego, gdzie wyłożone zostaną ankiety, ale także w formie elektronicznej. Ze zgłoszonych propozycji głos oddamy maksymalnie na 5 najważniejszych naszym zdaniem projektów. W ten sposób powstanie lista zadań, które burmistrz wpisze do budżetu miasta na kolejny rok.KALENDARIUM
do 13 września – składamy wnioski do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego (osobiście w UM, pocztą, drogą elektroniczną)

8 - 18 października - głosowanie nad propozycjami. Prawo do oddania głosu mają wszyscy mieszkańcy Sochaczewa, którzy w 2013 roku ukończyli 16 lat. 

do 8 listopada - ogłoszenie wyników konsultacji. Precyzyjna informacja o liczbie oddanych głosów na każdą z propozycji i zwycięzcach pierwszej edycji SBO znajdzie się w prasie lokalnej, na portalach internetowych.

do 15 listopada - wpisanie zwycięskich przedsięwzięć do projektu budżetu miasta na rok 2014
Wszystko na temat SBO, w tym wzór wniosku do wypełnienia, na www.obywatelski.sochaczew.pl

 

Poniżej prezentujemy dwa kolejne wnioski, które wpłyneły w ostatnich dniach do ratusza. 

  • A zamiast muszli koncertowej…

Stworzenie miejsca otwartego i dostępnego dla wszystkich mieszkańców - taki cel przyświeca stowarzyszeniu „Nasz Zamek” i Fundacji Autonomia. Chcą, by środki z Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczyć na rewitalizację terenu muszli koncertowej.

Projekt całkowicie odmieniłby podzamcze. Wnioskodawcy chcą przede wszystkim rozbiórki budynku muszli koncertowej. Nie trzeba nikogo przekonywać, że  dobre czasy ma dawno za sobą. W tym miejscu zaaranżowany miałby być plac miejski z możliwością ustawienia przenośnej sceny wraz z zapleczem. Ta również miałaby zostać kupiona ze środków SBO. Całość przedsięwzięcia objęłaby renowację lub wymianę siedzisk na trybunach wokół placu oraz nawierzchni trybun. Sam plac miałby zostać włączony w sieć ścieżek spacerowych, powiązanych z istniejącymi i projektowanymi w tym miejscu ciągami pieszymi (park przy ul. Traugutta, wzgórze zamkowe, błonia nad Bzurą). Dodatkowo teren u podnóża góry zamkowej uatrakcyjniłyby fontanna posadzkowa i oświetlenie,  uporządkowanie istniejącej zieleni oraz nowe nasadzenia.

- W chwili obecnej teren muszli koncertowej to obszar zdegradowany, nie służący mieszkańcom. Zlokalizowany jest on w centrum miasta, w sąsiedztwie ruin zamku książąt mazowieckich, na historycznym obszarze zamkowego Przygródka - mówią Łukasz Popowski i Michał Jakubowski. - Tymczasem od wielu lat, nie jest on dostatecznie wykorzystany. Jest również w znacznym stopniu wyłączony z siatki ciągów komunikacyjnych. Dodatkowo budynek muszli koncertowej od dawna nie odpowiada aktualnym potrzebom w zakresie standardów technicznych, jak i formy architektonicznej. Dlatego też otoczenie muszli wymaga wykreowania nowego podejścia. Teren z takim potencjałem powinien służyć jako miejsce spotkań mieszkańców, organizacji imprez kulturalnych i sportowych.

Rewitalizacja terenu muszli koncertowej będzie sprzyjać kreatywnemu wykorzystaniu przestrzeni w tym rejonie, co pozwoli przywrócić go mieszkańcom Sochaczewa, a także umożliwi i usprawni organizację różnych imprez.

- Aktualne inwestycje związane ze wzmocnieniem i zagospodarowaniem wzgórza zamkowego zachęcają do stworzenia kompleksowego programu zagospodarowania podzamcza, którego pierwszym elementem powinna być rewitalizacja terenu muszli koncertowej - uzasadniają wnioskodawcy. -  Realizacja projektu służyć będzie mieszkańcom Sochaczewa, instytucjom miejskim, organizacjom obywatelskim, instytucjom kultury czy turystom. Teren ten ma być miejscem spotkań, wypoczynku, aktywności kulturalnej, organizacji imprez miejskich czy obywatelskich. Grono odbiorców tego przedsięwzięcia jest nieograniczone. Ma być to teren otwarty i dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

 

  • Pozarządowo i elektronicznie

Projekt Fundacji Autonomia polega na stworzeniu zestawu innowacyjnych usług dla organizacji pozarządowych współpracujących z Miastem Sochaczew. Usługi te mogłyby być elementem portalu www.sochaczew.pl.

Wartość projektu to 50 tys. zł. Miałby zostać sfinansowany oczywiście ze środków Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Zdaniem prezes Autonomii Michała Jakubowskiego, usługi te usprawniałyby pracę urzędników i organizacji pozarządowych poprzez przyśpieszenie poszczególnych działań, a także promocję wykorzystania nowych technologii w działaniu urzędu i organizacji pozarządowych.

Przykładowy katalog usług proponowany przez fundację mógłby zawierać np. generator ofert konkursowych oraz sprawozdań konkursowych. Umożliwiłoby to wypełnianie ofert w specjalnym formularzu, co z kolei  wyeliminowałoby możliwość popełnienia błędów formalnych. Następnie wygenerowana oferta przesyłana byłaby elektronicznie  do urzędu oraz składana w wersji papierowej ze stosownymi podpisami. W ten sam sposób składane byłoby sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Kolejne usługi objęłyby możliwość elektronicznego złożenia wniosku o patronat burmistrza czy wniosku o organizację imprezy masowej i  poświęcony NGO newsletter. Wnioskodawcy chcieliby stworzenia kompletnej interaktywnej bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie miasta. Miałby zawierać listę powiązanych z daną organizacją dotacji z budżetu miasta, ofert złożonych w konkursach, wyników kontroli, nagród przyznanych danym podmiotom w organizowanych przez miasto konkursach, plebiscytach i innych przedsięwzięciach. Stworzenie systemu elektronicznego nie wykluczałoby oczywiście tradycyjnej współpracy z podmiotami, które się na to zdecydują.

- Mieszkańcy Sochaczewa działający w organizacjach pozarządowych stanowią bardzo ważny czynnik rozwoju miasta. Aktywni obywatele to największy kapitał rozwojowy pozwalający na wzrost jakości życia mieszkańców całego miasta - mówi Michał Jakubowski. - W chwili obecnej organizacje pozarządowe obciążone są dużą liczbą dokumentów i procedur. Oszczędność czasu i energii przez ludzi pracujących w trzecim sektorze społecznie i po godzinach pracy zawodowej powinna być priorytetem.

Zgodnie z bazą fundacji „Autonomia” na terenie Sochaczewa funkcjonują 92 organizacje pozarządowe. Zgłoszony do SBO projekt nie dotyczy tylko bezpośrednio ich, ale całej rzeszy mieszkańców czerpiących korzyści z ich działalności.

- Liczba ta jest trudna do oszacowania, ale z pewnością ilość takich mieszkańców należy szacować w tysiącach - mówi Jakubowski.

Agnieszka Poryszewska  

A A A
11.09.2013
godz.15:10
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość