przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
269003 odwiedzin
Sochaczewska Karta Seniora w lipcu?

Prawie 6,2 tys. sochaczewian powyżej 65 roku życia ma szanse otrzymać unikalny pakiet ulg. Już na najbliższej sesji radni zajmą się „Sochaczewską Kartą Seniora”.

W Sochaczewie mieszkają dokładnie 6123 osoby powyżej 65 roku życia, w tym 2765 powyżej 75 roku życia. Liczby te będą rosnąć. Szacuje się, że już w 2035 r. osoby w wieku poprodukcyjnym stanowić mogą prawie 1/3 mieszkańców Sochaczewa.  Do nich wszystkich skierowany jest program zniżek, które w znacznym stopniu polepszą i ułatwią byt najstarszej grupie społeczeństwa. Jest on inspirowany działającą z powodzeniem „Sochaczewską Kartą Rodziny”.

- Seniorzy często pozostają w zaciszu domowym, izolując się od aktywności i jakiejkolwiek działalności społecznej - mówi naczelnik wydziału polityki społecznej i ochrony zdrowia Joanna Kamińska. - Chcemy zapobiec pogarszaniu się ich stanu zdrowia, zminimalizować poczucie osamotnienia i marginalizacji, wzbudzić chęć do aktywności fizycznej oraz oczywiście poprawić sytuację ekonomiczną. Program finansowany będzie z dochodów miasta. Przewiduje się, iż koszt realizacji zadań do końca roku 2013 wyniesie niecałe 50.000 zł

Karty Seniora będą imienne, wyszczególniony będzie na nich numer PESEL i numer karty oraz oznaczenie „65+” lub „75+”. Ubieganie się o nią będzie bardzo proste. W celu otrzymanie karty osoba uprawniona będzie musiała złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul.1-go Maja 16 wypełniony i podpisany wniosek. Druki dostępne mają być w BOK i na stronie www.sochaczew.pl. Udział w programie nie jest uzależniony od sytuacji finansowej. Jedyne stosowane kryteria to wiek i fakt zameldowania na terenie  Sochaczewa.

Aktualny katalog instytucji i firm będzie publikowany na stronie internetowej www.sochaczew.pl. Program „Sochaczewska Karta Seniora", zakłada bowiem włączenie jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, sektora organizacji pozarządowych oraz firm prywatnych do działań na rzecz poprawy jakości życia i aktywizacji osób starszych. Z przygotowanych ofert będzie można korzystać po okazaniu imiennej karty seniora wraz z dokumentem tożsamości, np. dowodem osobistym.

- Chcemy by program polegał na jak najszerszym udziale osób, grup, stowarzyszeń i firm prywatnych. Wszystkie te podmioty mają włączyć się  w podejmowanie dalszych działań na rzecz rozwoju usług społecznych związanych z profilaktyką i zdrowiem oraz planowaniem wykorzystania czasu wolnego naszych seniorów - mówi Joanna Kamińska.

Pełen tekst w najnowszej "Ziemi".

Agnieszka Poryszewska

A A A
15.05.2013
godz.09:20
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt