przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240389 odwiedzin
Kramnice muszą mieć operatora

 

Pierwszego czerwca zarządzanie wyremontowanymi i nadbudowanymi kosztem ponad ośmiu mln zł kramnicami przy ul.  Warszawskiej i 1 Maja przejmie prywatny operator. Dlaczego zarządcą ma być firma, a nie miasto, czy ZGM; co należy do obowiązków operatora; kiedy nastąpi oficjalne otwarcie kramnic – pytamy z-cę burmistrza Sochaczewa Stanisława Wachowskiego.

 

- Miasto poszukuje zewnętrznego operatora, by administrował obiektem. Nie może tego „z automatu” robić np. ZGM?

- Nie. Taką umowę zawarły poprzednie władze miasta z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Przypomnę, że z budżetu unijnego dostaliśmy na tę inwestycję ponad siedem milionów złotych dofinansowania. Ale w zamian miasto zobowiązało się do wyłonienia niezależnego operatora. Zgodnie z umową w okresie pięciu lat od zakończenia inwestycji, miasto Sochaczew nie może wygenerować dochodu z tego obiektu. Bardzo wiele umów o dofinansowanie właśnie tak wygląda. Mówiąc najprościej Unia  daje nam pieniądze, ale żąda byśmy tych pieniędzy nie wykorzystywali na projekty komercyjne. Dlatego miasto nie może prowadzić kramnic, ani na nich zarabiać.

 

- Kura znosząca złote jaja zamiast w rękach ZGM-u będzie zatem w prywatnych. Takie głosy padają w dyskusjach np. na portalach internetowych…

- Czy to będzie kura znosząca złote jaja to się dopiero przekonamy. Dziś tak naprawdę trudno oszacować i pełne koszty, i dochody, jakie będzie można czerpać z tego budynku. Pamiętajmy, że pod wynajem idzie jedna kondygnacja, dwie kolejne tak naprawdę zostają w rękach miasta. A przecież na rynku wynajmu nieruchomości,  tak jak na wielu innych, panuje zastój, ceny spadają, a nie rosną. 

 

- Jakie obowiązki będzie miał operator?

- Szukamy operatora, który będzie administrował budynkiem, wynajmował powierzchnię komercyjną oraz ponosił koszty utrzymania całego budynku, w tym koszty wszystkich mediów i ochrony budynku. Firma ma zadbać o sprzątanie klatki schodowej, holu, galerii, windy, wspólnych łazienek i w.c. oraz otoczenia budynku, musi podpisać umowę na wywóz śmieci, dostawę wody i odbiór ścieków, ubezpieczyć budynek. Mówiąc wprost ma przypilnować, by w kranach była ciepła woda, zimą budynek został ogrzany, a gdy trzeba wykonała też drobną naprawę. Ma dbać o sprawność windy, sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, sieci przeciwpożarowej i wszelkich innych urządzeń. Musi wykonywać wymagane prawem przeglądy techniczne, kontrolować system wentylacji i drożność kominów. Identyczne obowiązki mają np. zarządcy bloków, gdzie powołano wspólnoty.

 

- Operator przejmie cały gmach, ale wynajmie tylko 33 proc. powierzchni.

- Takie są zapisy umowy zawartej z marszałkiem Adamem Struzikiem reprezentowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Z wynajętej na komercyjnym rynku 1/3 powierzchni, czyli 845,27 m2, w tym restauracji o powierzchni 602 m2 oraz siedmiu lokali użytkowych o pow. 243 m2, operator ma utrzymać cały budynek. Może zarabiać też na opłatach z reklam, wynajmować powierzchnię na imprezy komercyjne.

 

- Na marcowej sesji radni zgodzili się, by ratusz wynajął budynek na maksymalnie pięć lat, ale ostatecznie poszukujecie operatora tylko na rok.

- Tak, z powodu daleko idącej ostrożności. Lepiej ogłosić przetarg na rok, na okres od 1 czerwca 2013 do końca maja 2014, przyglądać się pracy zarządcy i spokojnie ocenić, jak sobie radzi z tak poważnym zadaniem. Jeśli będzie dobry z pewnością wystartuje za rok w kolejnym postępowaniu.

 

- Kiedy oficjalne otwarcie, inauguracja działalności kramnic?

- Wspólnie z przewodniczącą Rady Miasta burmistrz ustalił, że doskonałą okazją do symbolicznego otwarcia kramnic będzie uroczysta sesja rady w czasie Dni Sochaczewa. Liczę, że 7 czerwca wszyscy spotkamy się w odnowionym budynku, a na jego otwarcie przyjedzie m.in. marszałek Adam Struzik, goście z Urzędu Wojewódzkiego, reprezentanci Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Zakończenie tak dużego projektu to nasz wspólny sukces. 

Rozmawiała Jolanta Sosnowska

 

RAMKA   Zabytkowe Kramnice wyremontowano w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 z działania 5.2 – „Rewitalizacja Miast”. Wartość prac to 8.507.000 zł, w tym dofinansowanie unijne 7.231.000 zł (85% kosztów).

 

 

A A A
14.05.2013
godz.09:06
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt