przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
244609 odwiedzin
KMD trochę dłużej

 

Na prośbę szkolnych redakcji przedłużamy o tydzień termin nadsyłania gazetek na Konkurs Młodych Dziennikarzy. Można je dostarczać do naszej redakcji do 27 kwietnia.

W kilku szkołach trwają właśnie intensywne prace nad wydaniem wiosennego numeru gazetek, dlatego przychyliliśmy się do prośby o wydłużenie terminu.

Do udziału w konkursie, jak zwykle, zapraszamy wszystkie szkoły z miasta i powiatu, w których wydawane są uczniowskie pisma. Liczymy na zgłoszenia od stałych uczestników konkursu oraz nowo powstałych tytułów.

W tym roku nasz konkurs osiągnie pełnoletność. Jest to osiemnasta edycja KMD, a osiemnaście lat w życiu lokalnego konkursu to bardzo wiele. Cieszymy się, że ciągle są chętni do stawania w dziennikarskie szranki. Wierzymy także, że możemy być pomocni w nadawaniu kształtu szkolnym gazetkom. Taki jest cel  KMD. A że nadsyłane do nas tytuły są coraz lepsze, widać z konkursu na konkurs.

Każda szkoła, która chce wziąć udział w 18. KMD powinna dostarczyć do redakcji dwa ostatnie egzemplarze wydawanego pisma. Jak co roku będziemy je oceniać w dwóch kategoriach: szkół podstawowych oraz gimnazjów i szkół średnich. Zwyczajowo prosimy o dołączenie do gazetek krótkiej notki o jej twórcach, opiekunach, zasadach kolportażu, zwłaszcza, jeśli redakcja wprowadziła jakieś istotne zmiany w ciągu minionego roku.

Przy ocenie szkolnych pism będziemy brać pod uwagę ich stronę graficzną, warsztat dziennikarski, zawartość gazetki. Zgodnie z wieloletnim zwyczajem przyznamy także Kolorowe Ołówki za najciekawsze teksty, dobre zdjęcia czy atrakcyjne rubryki.

Gazetki należy dostarczać lub nadsyłać na adres: Tygodnik „Ziemia Sochaczewska”, 96-500 Sochaczew, ul. Żeromskiego 12, skr. poczt. 30.

O terminie uroczystego spotkania, na którym podsumujemy 18. KMD, powiadomimy indywidualnie wszystkich uczestników konkursu.

Jolanta Sosnowska

A A A
19.04.2013
godz.14:38

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt