przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
245076 odwiedzin
Muzeum pod wieżą ciśnień?!

O Muzeum Kolejnictwa, choć jest placówką warszawską, coraz częściej mówi się w kontekście Sochaczewa. I to nie tylko ze względu działające w naszym mieście Muzeum Kolei Wąskotorowej. Powodem stały się rewolucyjne pomysły PKP dotyczące nowej siedziby  tej instytucji.

Przypomnijmy, że zgodnie z ubiegłotygodniowym postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie Muzeum Kolejnictwa musi opuścić dotychczas zajmowaną nieruchomość w ciągu roku od uprawomocnienia się wyroku. W ten sposób instytucja z 80-letnią historią, z której połowa związana jest z budynkiem Warszawa Główna przy ul. Towarowej 1 musi szukać dla siebie nowej siedziby.

Porozumienia i wypowiedzenia

Muzeum od trzech lat boryka się ze skomplikowaną sytuacją dotyczącą swojej lokalizacji. W lipcu 2009 r. PKP S.A. złożyło oświadczenie o wypowiedzeniu muzeum umowy użyczenia terenu przy ul. Towarowej. Muzeum zakwestionowało dopuszczalność takiego wypowiedzenia. Argumentowało, że oświadczenie PKP S.A. o wypowiedzeniu umowy pozostaje w sprzeczności z zapisami umowy, zgodnie z którymi strony uzgodniły, że rozwiązanie tej umowy może nastąpić za obopólnym porozumieniem. Natomiast wolą stron przy zawieraniu tej umowy było zabezpieczenie muzeum przed sytuacją pozostania bez miejsca, na którym mogłyby być eksponowane i przechowywane bezcenne zbiory muzealne. W październiku 2008 r. pomiędzy PKP S.A. a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zawarto porozumienie, na mocy którego opuszczenie przez muzeum obecnej lokalizacji uzależnione zostało od zapewnienia placówce nowej siedziby.

W tym momencie zaczęło robić się naprawdę ciekawie. W grudniu 2012 r. PKP S.A. przedstawiło propozycję czterech lokalizacji dla Muzeum Kolejnictwa. Trzy z nich to nieruchomości położone w Warszawie: przy ul. Grodzieńskiej, u zbiegu projektowanych ulic: Nowokijowskiej i al. Tysiąclecia oraz na obszarach kolejowych, potocznie określanych jako teren Wagonowni Szczęśliwice. Jedna z propozycji dotyczy Sochaczewa. Okazało się, że PKP widziałoby ekspozycję muzealną przy ul. Sienkiewicza, na działce, na której znajduje się tzw. wieża ciśnień.

Bez odpowiedzi

Kierownik Muzeum Kolei Wąskotorowej Marek Belczyk traktuje tę, jak i pozostałe propozycję w kategoriach żartu.

- Są one absolutnie nie do przyjęcia. Przedstawiciele PKP są z siebie bardzo zadowoleni.  Wychodzą z założenia, że przecież zaproponowano nam kilka alternatywnych opcji. Co z tego, kiedy są to propozycje, które albo dotyczą obiektów tak zdewastowanych, że należałoby je wyburzyć i zbudować od nowa, albo nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym(...)

Zamiast „Park & Ride”?

Propozycje PKP negatywnie ocenia również radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński.

- Nie trzeba dogłębnie znać sprawy, by zorientować się, że zostały one złożone bez większej refleksji. Jeżeli chodzi o Sochaczew, przecież przy ul. Sienkiewicza docelowo mieścić ma się parking zbudowany w ramach programu „Park & Ride”. Nikt nawet nie pofatygował się, żeby sprawdzić, jakie przeznaczenie ma ta działka - powiedział nam. - Wyrok zapadł w, jak na polskie warunki, ekspresowym tempie. Dziwi mnie to tym bardziej, że sprawa miała wyjątkowo złożony charakter. Rozstrzygnięcie nie jest jednak prawomocne. W najbliższych dniach muzeum i samorząd województwa mazowieckiego złożą od niego  odwołanie.

Więcej na ten temat w kolejnym numerze "Ziemi".

Agnieszka Poryszewska 

A A A
19.04.2013
godz.09:37
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt