przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240224 odwiedzin
Co z tymi podręcznikami...

W przypadku rodziny wielodzietnej, młodsze rodzeństwo nie może korzystać z podręczników swoich starszych braci i sióstr, ponieważ w krótkim czasie podręczniki zmieniają się kilkukrotnie. Powszechne staje się wymienianie podręczników przedmiotowych w każdym nowo rozpoczynającym się roku szkolnym (...)

Interpelacja posła Macieja Małeckiego z dnia 2 kwietnia skierowana do Minister Edukacji Narodowej w sprawie: Częstej modyfikacji zakresu i treści kształcenia, która negatywnie wpływa na polski system oświaty i zmusza rodziców uczniów do ponoszenia nieuzasadnionych wydatków na kolejne podręczniki szkolne.

 

Szanowna Pani Minister,

Podstawy programowe powinny być elementem stosunkowo niezmiennym. Ciągłe korekty programów nauczania przekładają się na zbyt liczne zmiany podręczników, z których korzystają uczniowie. Regularne modyfikacje zakresu i treści kształcenia wprowadzają chaos, który wpływa negatywie na cały system oświaty.

Głównymi poszkodowanymi tego procesu są rodzice. W przypadku rodziny wielodzietnej, młodsze rodzeństwo nie może korzystać z podręczników swoich starszych braci i sióstr, ponieważ w krótkim czasie podręczniki zmieniają się kilkukrotnie. Powszechne staje się wymienianie podręczników przedmiotowych w każdym nowo rozpoczynającym się roku szkolnym.

Podręczniki generują wysokie koszty. W rodzinie, gdzie dzieci w wieku szkolnym jest kilkoro, wydatki na komplety książek drastycznie rosną. Nie należy ignorować tego problemu, ponieważ dotyka on najbardziej potrzebujących rodzin.

Zmiany podręczników są często nieuzasadnione. Tym bardziej, kiedy zmiany zachodzą w wyniku korekty numerów stron, czy podobnie niewielkich poprawek, nie wpływających na ich merytoryczną treść.

Zwraca również uwagę fakt, iż wprowadzane zmiany mogą być skutkiem działań lobby wydawnictw, które na tego typu zmianach zarabiają. Podręczniki szkolne przynoszą wysokie dochody, ponieważ gwarantują szeroki rynek zbytu.

Placówki, które zdecydują się skorzystać z oferty proponowanej przez wydawnictwa, dostają w ramach współpracy różnego rodzaju podarunki, którymi są na przykład komputery, tablice itp. Tego typu działania skutecznie nakłaniają dyrektorów szkół do korzystania z pojawiających się „okazji”. Fundacja Europejska Inicjatywa Obywatelska - Polska bez Korupcji skierowała do prokuratury 30 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tych sprawach. Prokuratorzy podjęli postępowanie w 10 sprawach.

Problem z podręcznikami dotyka również sfery kontroli treści w nich zawartych.    Już sam fakt, że trafiły do publikacji jest dowodem akceptacji przez Ministerstwo Edukacji. Niestety, często okazuje się, że jakość podręczników obniża się.

W zamyśle wydawców istotne jest to, ile części składowych będzie posiadał jeden podręcznik. W ten sposób w ciągu jednego roku szkolnego rodzice muszą zakupić dwie części jednego podręcznika oraz zeszyt ćwiczeń. W efekcie zmian w treściach merytorycznych nie ma, natomiast koszt zestawu znacznie wzrasta.

Powszechność problemu zobowiązuje do działań na rzecz zmiany opisanej sytuacji.

 W związku z powyższym proszę Panią Minister o odpowiedź na następujące pytania:

  1. W jaki sposób Ministerstwo Edukacji Narodowej sprawuje kontrolę nad rynkiem podręczników szkolnych?
  2. Jakie działania zostały podjęte przez kierowany przez Panią Minister resort w celu ustabilizowania rynku podręczników?
  3. Na jakiej podstawie placówki oświatowe zmieniają podręczniki z taką częstotliwością? Czy MEN monitoruje zmiany podręczników szkolnych, szczególnie pod kątem zasadności i częstotliwości zmian? Czy MEN monitoruje powody zmian podręczników? Jeśli tak to proszę o przekazanie wyników monitoringu i wniosków opracowanych przez MEN.
  4. Czy kierowany przez Panią Minister resort podjął działania zapobiegające korupcji przy wyborze podręczników szkolnych? Proszę o przedstawienie działań ministerstwa w tej sprawie.
  5. Jakie regulacje przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej chronią rodziców przed bezzasadną zmianą podręczników szkolnych?
  6. Jakie działania podjęło MEN w celu umożliwienia i promowania przekazywania używanych podręczników młodszym rocznikom uczniów?
A A A
16.04.2013
godz.08:00
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt