przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
245075 odwiedzin
W Sochaczewie coraz bezpieczniej

 

Publiczne sprawozdanie ze swojej działalności za 2012 r.  złożyła w minionym tygodniu sochaczewska policja. Zwyczajem stał się udział mediów w tej rocznej odprawie.

 

Oprócz lokalnych mediów na spotkanie zaproszono przedstawicieli samorządów – burmistrza Piotra Osieckiego i starostę Tadeusza Korysia. Udział w odprawie wzięła także prokurator rejonowa Beata Sobieraj-Skonieczna oraz prokurator okręgowy Waldemar Ossowiecki. Z ramienia policji, oprócz silnej grupy oficerów sochaczewskiej komendy, gościem był z-ca komendanta mazowieckiego Janusz Stępniak. Zaproszenie przyjął również proboszcz Piotr Żądło, diecezjalny kapelan policji, który od kilku lat gości policjantów w Ostoi św. Dominika.

Statystyki i wyniki

Komendant Janusz Patury zaprosił obecnych do obejrzenia prezentacji z policyjnych działań w 2012 r. Przedstawił ją zastępca komendanta Marek Wójcik. W prezentacji znalazły się zarówno statystyki dotyczące przestępstw oraz wypadków na terenie powiatu, jak i fotografie z akcji profilaktycznych prowadzonych prze naszą komendę.

Najważniejszy wniosek płynący z przedstawionego sprawozdania jest taki, że spada ilość przestępstw w siedmiu najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców kategoriach. Są to m.in. rozboje, kradzieże z włamaniem, bójki i pobicia. Zmniejszyła się także liczba nietrzeźwych kierowców oraz wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W 2011 r. takich zdarzeń było 20, w 2012 o pięć mniej.

Z policyjnych statystyk wynika, że w ubiegłym roku doszło do 1940 przestępstw, a wykrywalność wyniosła 51 proc. Najlepiej wypada wykrywalność w zakresie rozbojów i przestępstw gospodarczych. W obu przypadkach powyżej 90 proc. Nadal słabo jest z wykrywalnością kradzieży samochodów i uszkodzenia mienia. To zaledwie 30 proc. wszystkich zdarzeń.

Kierownictwo komendy dużą wagę przykłada do profilaktyki i działań prewencyjnych. Podejmuje wiele akcji skierowanych do różnych grup mieszkańców. Wśród nich na uwagę zasługują spotkania z uczniami i przedszkolakami, debata o bezpieczeństwie, jaka odbyła się w listopadzie w siedzibie starostwa czy wydanie wspólnie z urzędem miejskim kalendarza profilaktycznego z rysunkami gimnazjalistów szkół powiatowych.

Dodatkowe patrole

Duże znaczenie dla sochaczewskiej policji, co podkreślał komendant,  ma pomoc samorządów. Największego wsparcia ( ponad 112 tys. zł) udzieliła w minionym roku gmina Teresin, która współfinansuje komisariat policji na swoim terenie. Niebagatelną kwotę 85 tys. na bezpieczeństwo w mieście przeznaczył ratusz. Znaczna część tych pieniędzy została przeznaczona na dodatkowe patrole pełnione od kwietnia do grudnia 2012 r.

Funkcjonariusze pełniący dodatkowe służby mieli za zadanie przede wszystkim reagować na przestępstwa i wykroczenia o charakterze porządkowym: wybryki chuligańskie, akty wandalizmu, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, nieobyczajne zachowania itp. Ponadto policjanci czynnie angażowali się w pomoc osobom bezdomnym i samotnym w okresie jesienno-zimowym, penetrowali miejsca trudno dostępne i nieoświetlone, parki, klatki schodowe w blokach i piwnice. Podczas służby funkcjonariusze zatrzymali 5 osób na gorącym uczynku, w trakcie popełniania przestępstwa, ujawnili 283 wykroczenia porządkowe, za które nałożyli 106 mandatów karnych na kwotę 12.350 zł i sporządzili 19 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Sochaczewie, ujawnili 478 wykroczeń w ruchu drogowym, za które nałożyli 227 mandatów karnych na kwotę 42.800 zł i sporządzili 16 wniosków o ukaranie, zatrzymali 28 dowodów rejestracyjnych i 1 blankiet prawa jazdy, skontrolowali 646 pojazdów, sprawdzili 189 telefonów komórkowych, wylegitymowali 1.676 osób, w tym 38 nieletnich, przeprowadzili 294 interwencje, w tym 18 domowych, pouczyli 328 osób.

Kolejnym samorządem, który wsparł policję finansowo była gmina Sochaczew (15 tys.) oraz Nowa Sucha (5 tys.). Nie padła natomiast informacja, ile środków własnych na bezpieczeństwo w powiecie przeznaczyło starostwo. Złożyliśmy takie zapytanie i czekamy na odpowiedź.

W ubiegłym roku policjanci odbyli ponad 10 tys. służb na ulicach miasta i w powiecie. To one w dużej mierze przyczyniają się do ograniczenia pospolitych przestępstw i wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców.

Życzenia i deklaracje

Sochaczewska komenda zatrudnia obecnie ponad 160 funkcjonariuszy. 60 w wydziale prewencji, 45 kryminalnych, 19 w ruchu drogowym i 37 w posterunkach policji. Jak mówił komendant Wójcik, większość obecnej kadry to młode osoby, a znaczna ich część dojeżdża do pracy powyżej 50 km.

Goście wtorkowego spotkania dziękowali funkcjonariuszom za ich służbę i zgodnie twierdzili, że bez względu na statystyki, rośnie wśród mieszkańców poczucie bezpieczeństwa. Burmistrz Piotr Osiecki deklarował dalszą pomoc finansową i współpracę z sochaczewską komendą, także w kontekście budowy jej nowej siedziby.

- Nie będziemy oszczędzać na bezpieczeństwie mieszkańców. Dane jakie otrzymałem wyraźnie pokazują, że przekazane policji pieniądze zostały właściwie wykorzystane. Aktualne są także nasze deklaracje dotyczące wsparcia budowy nowej siedziby – powiedział burmistrz.

Z kolei zastępca komendanta mazowieckiego zwrócił uwagę na znaczną poprawę wyników w zakresie ruchu drogowego. Zapewniał również, ze komenda wojewódzka zrobi wszystko, aby w najbliższych latach sochaczewscy policjanci doczekali się godnych warunków pracy.

Jolanta Sosnowska

 

A A A
05.02.2013
godz.09:04
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt