przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
239476 odwiedzin
Są pieniądze na Staszica!

 

Jeśli starostwo nie będzie zwlekać z ogłoszeniem przetargu na przebudowę ulicy Staszica, może się okazać, że miasto i powiat mają wystarczającą sumę pieniędzy na tę inwestycję, mimo że ulica nie znalazła się w programie „schetynówek”.

 

Jak już informowaliśmy, na opublikowanej 31 grudnia liście rankingowej wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych projekt naszego powiatu  uplasował się dopiero na 22 pozycji, uzyskując 31 pkt. Liderzy rankingu otrzymali ich około 35. Do dofinansowania zakwalifikowano zaledwie 14 wniosków. Oficjalnie władze starostwa nie podjęły jeszcze żadnej decyzji, co do dalszych kroków, ale wszystko wskazuje na to, że nie będą się odwoływać , bo… po prostu nie ma takiej możliwości. 

- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, nie przewiduje możliwości składania odwołań od tej listy rankingowej, która nota bene była publikowana dwa razy, a w trakcie trwania procedury zmieniały się zasady dofinansowania inwestycji – mówi dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzata Dębowska.

Jak się jednak okazuje inwestycja może zostać zrealizowana nawet bez pieniędzy z programu „schetynówek”! A wszystko dzięki postawie władz miasta, które deklarują swój finansowy udział w inwestycji, wynoszący 50 proc. wartości kosztorysu, czyli 1 124 948, oraz dzięki… kryzysowi.

- To nie żart – mówi naczelnik Wydziału Inwestycji i Modernizacji UM Urszula Cielniak. – Na dziś oba nasze samorządy tj. miasto i powiat mają w sumie zarezerwowane w swoich budżetach 70 proc. kwoty, na jaką opiewa całkowity kosztorys inwestorski I etapu przebudowy ulicy Staszica, a więc od skrzyżowania z ulicą Warszawską do skrzyżowania z ulicą Pokoju.

-  Miasto zapewnia na tę powiatową inwestycję ze swojego budżetu aż 1 124 948 złotych. Z kolei powiat ma w budżecie 449 980 zł własnych środków na ten remont – przypomina radny powiatowy Dariusz Dobrowolski.

- Wykorzystajmy te środki. Jest bardzo prawdopodobne, że wystarczą na całość robót jakie zaplanowaliśmy. Z powodu kryzysu firmy budowlane walczą dziś zaciekle o każdy kontrakt. Praktycznie każdy przetarg rozstrzygany jest poniżej wartości pierwotnego kosztorysu inwestorskiego – dodaje Stanisław Wachowski, zastępca burmistrza odpowiedzialny m.in. za inwestycje.

- Wszystkie zeszłoroczne inwestycje drogowe miasta były tańsze niż zakładały pierwotne kosztorysy. Podam tylko trzy przykłady. Najmniej, bo za niecałe 64 proc. wartości kosztorysowej przebudowaliśmy skrzyżowanie ul. Płockiej z Łowicką.  Inwestycja była wyceniona na 261 tys. zł, a po przetargu uzyskaliśmy kwotę 166 050 zł. Z kolei za 73 proc. wartości kosztorysu wybudowaliśmy ulicę Nowowiejską. Były to kwoty 409 566,17 zł kosztorysu inwestorskiego wobec 299 183,38 zł, jakie udało się uzyskać po przetargu. Przy najdroższej ubiegłorocznej inwestycji drogowej miasta – czyli remoncie ulicy  Kościńskiego także uzyskaliśmy bardzo duże oszczędności. Pierwotny kosztorys wynosił 1 832 287,09 zł, a wykonaliśmy tę drogę za 1 504 747,81 zł, co stanowiło 82,12 proc. pierwotnej wyceny. Dlatego bez większego ryzyka mogę stwierdzić, że są ogromne szanse na to, by remont Staszica wykonać za 70 proc. wartości kosztorysu – zapewnia Urszula Cielniak.

- Sądzę, że będę wyrazicielem zdania większości radnych powiatowych. Na tę inwestycję czekają wszyscy mieszkańcy miasta i z całą pewnością większość mieszkańców powiatu, bo Staszica to przecież jedna z najważniejszych arterii powiatu. Każdy dzień zwłoki w ogłoszeniu przetargu może mieć bardzo wymierny finansowy skutek. Dlatego niebawem na piśmie zaapeluję do pana starosty o jak najszybsze ogłoszenie przetargu na wykonanie remontu Staszica – kończy radny Dobrowolski.

 

Burmistrz Piotr Osiecki

Pod koniec ubiegłego tygodnia skierowałem do pana starosty Tadeusza Korysia oficjalne pismo z propozycją jak najszybszego ogłoszenia przetargu na remont ulicy Staszica. Ceny usług firm budowlanych spadają, a przetarg ogłoszony w styczniu to kolejna szansa na obniżenie kwoty, za jaką wyremontujemy tę jedną z najważniejszych i najstarszych ulic miasta. Każdy dzień opóźnienia może nas drogo kosztować. W piśmie napisałem m.in: „Szanowny Panie Starosto przy ul. Staszica mieszczą się trzy szkoły, dwa przedszkola, siedziba Caritas, znajduje się siedziba powiatowej jednostki Państwowej Straży Pożarnej, mieszkają tysiące ludzi. Każdego dnia przemieszczają się nią dziesiątki tysięcy mieszkańców całego powiatu. W tej inwestycji nie chodzi tylko o poprawę komfortu poruszania się, zmianę wizerunku tej niezwykle zaniedbanej drogi, ale przede wszystkim zapewnienie elementarnego bezpieczeństwa zarówno z pieszych, jak i zmotoryzowanych użytkowników ulicy Staszica. Dlatego jeszcze raz apeluję o jak najszybsze rozpoczęcie procedury przetargowej. Tylko wówczas mamy szansę na jej realizację w ramach posiadanych we własnych budżetach środków”.

Ten apel ponawiam za pośrednictwem „Ziemi Sochaczewskiej”.

Agnieszka Poryszewska

A A A
22.01.2013
godz.08:32
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt