przejdź do Sochaczew.pl
207412 odwiedzin
Błyskawiczna sesja z sądowym akcentem

 

11 grudnia, przedostatni raz w tym roku,  zebrała się Rada Miasta. Tradycyjnie gremium  obradowało szybko i sprawnie.

W programie  obrad znalazło się jedenaście uchwał oraz obszerna prezentacja ZWiK na temat przebiegu inwestycji kanalizacyjnej.

Przegłosowano kilkanaście zmian w budżecie oraz zmiany w wieloletniej Prognozie Finansowej. Dzięki nim dochody miasta zostaną zwiększone m.in. o 294 tys.  zł pochodzące z wyższej niż planowano subwencji oświatowej i o 19.5 tys.  zł wypracowane przez placówki oświatowe. Co za tym idzie większe będą też wydatki. Burmistrz Piotr Osiecki zaproponował by dodatkowe 29 tys. zł przeznaczyć na oświetlenie ulic, 22 tys. zł.  na naprawy miejskich latarni, a za 8 tys. zł zakupić sprzęt kuchenny dla Szkoły Podstawowej nr 2. Konieczne stało się skorygowanie  planu wpływów podatkowych o 346 tys.  zł. O taką właśnie sumę będą mniejsze wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rada przystąpiła do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego kilku działek leżących u zbiegu al. 600-lecia i torów kolejki wąskotorowej (przy przejeździe kolejowym w Trojanowie). Działki przeznaczone zostaną pod budownictwo jednorodzinne. Zdecydowano się  też na sprzedaż kilku działek, w tym m. in. przy ul. Działkowej oraz w okolicach  ul. Partyzantów. Zapoznano się także z wynikami kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Pogrzebowych. Kontrolowano wykorzystanie zakupionego w 2007 roku samochodu służbowego. Komisja rewizyjna nie dopatrzyła się żadnych uchybień. Następnie prezes ZWiK Stanisław Grażka przedstawił sprawozdanie na temat realizacji programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej miasta.

Na zakończenie obrad przewodnicząca Jolanta Gonta przedstawiła radnym pismo od prezesa Sądu Rejonowego w Sochaczewie, w którym potwierdza on, że przeciwko radnej Urszuli Kossakowskiej toczy się postępowanie karne.  Sprawa dotyczy fałszowania dokumentów w celu zamiany mieszkania. Akt oskarżenia zarzuca jej, że podrobiła wniosek o przeprowadzenie zamiany lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Okrzei i  złożyła go w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie. Początkowo pozytywna dla niej decyzja została cofnięta. Pracownicy wydziału lokalowego ratusza zaczęli podejrzewać, że sąsiad, z którym radna chciała zamienić mieszkania, a który miał złożyć podpis na wniosku, w tym czasie już nie żył. (ap)

A A A
18.12.2012
godz.11:00
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość