przejdź do Sochaczew.pl
206059 odwiedzin
Dwa lata ROPPS

 

7 grudnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury na Boryszewie odbył się III Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (ROPPS) to niesformalizowane ciało doradcze funkcjonujące od 2 lat. Misją rady jest zwiększenie roli organizacji pozarządowych powiatu sochaczewskiego w życiu publicznym. Organ zbiera się regularnie co miesiąc. Charakteryzuje się otwartą formułą, w której każdy zainteresowany podmiot może wziąć udział. W 2012 roku w spotkaniach wzięło udział 120 osób reprezentujących 20 organizacji z naszego powiatu.

Cele działania

W myśl haseł przewodnich (Poznajmy, integrujmy, wspierajmy się) ROPPS pełni funkcję rzecznika i doradcy dla lokalnych stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, OSP i innych organizacji działających na terenie powiatu sochaczewskiego. Jest reprezentantem organizacji  pozarządowych wobec administracji publicznej (władz gminnych, powiatowych, wojewódzkich) i innych partnerów, w tym biznesowych. Wszelkiego rodzaju beneficjenci starają się szukać rożnych środków dofinansowania, nie tylko przy pomocy władz samorządowych; co jak wspomniał na spotkaniu – Michał Jakubowski z Fundacji Autonomia – sprawia, że zrzeszone w ramach rady podmioty stają się coraz bardziej innowacyjne. Owocuje to sprawniejszą komunikacją między organizacjami i wspólnym wykorzystywaniem zasobów. Ponadto rolą ROPPSu jest budowanie, promowanie i upowszechnianie pozytywnego wizerunku organizacji trzeciego sektora.

Podsumowanie mijającego roku

Prezentacją multimedialną na temat działalności ROPPS rozpoczęła spotkanie Justyna Marciniak ze Stowarzyszenia Kolektyw Twórczy Sochaczewa. Przedstawiła podjęte przez radę działania w mijającym 2012 roku. Omówiła między innymi wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez burmistrza Sochaczewa. Efekty prac Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i propozycje spraw, którymi w przyszłości mogłaby się zająć. Ostatni z realizowanych projektów to „URZĄDzamy RAZEM", mający na celu dostosowanie pracy urzędów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poruszony został także temat propozycji ROPPS do projektu programu współpracy Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Więcej w kolejnym numerze "ZS".

Maciej Frankowski

 

A A A
14.12.2012
godz.09:38
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość