przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240020 odwiedzin
Dobre praktyki edukacyjne w Sochaczewie

Sochaczew odwiedzili samorządowcy oraz pracownicy oświaty działający wspólnie z naszym miastem w Grupie Wymiany Doświadczeń. Jak zapewniali, wizyta w  Sochaczewie była bardzo owocna.

Grupa Wymiany Doświadczeń w zakresie oświaty działa od ponad roku. Nasze miasto reprezentują w niej wiceburmistrz Marek Fergiński, naczelnik wydziału edukacji Beata Okraska-Ćwiek i dyrektor Zespołu Szkół Teresa Lutyńska. Przedstawiciele samorządów odwiedzają kolejno miasta wchodzące w skład grupy. Wymieniają się doświadczeniami, zastosowanymi w edukacji rozwiązaniami, a najlepsze przenoszą na swój grunt. Chodzi o to, aby wykorzystywać dobre praktyki z zakresu oświaty, ucząc się od tych, którzy z powodzeniem zastosowali je u siebie. Projekt wspiera Związek Miast Polskich.

W dniach 3-4 grudnia Sochaczew gościł przedstawicieli Bytomia, Szklarskiej Poręby, Opola, Oleśnicy, Turka, Złotowa, Murowanej Gośliny. Gospodarze pokazali im Żelazową Wolę oraz trzy miejskie placówki integracyjne - Przedszkole nr 4, Szkołę Podstawową nr 4 oraz Gimnazjum nr 2. Każda z tych placówek pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi i każda z nich zaprezentowała charakter prowadzonej działalności integracyjnej na poszczególnych szczeblach edukacji.

W poniedziałek wieczorem odbyła się konferencja, podczas której burmistrz Piotr Osiecki zaprezentował ofertę kulturalną, sportową, edukacyjną Sochaczewa oraz największe atuty miasta. Z kolei wiceburmistrz Fergiński skupił się na prezentacji różnych aspektów miejskiej oświaty. Goście dowiedzieli się, jakim budżetem dysponuje, jaka jest sieć szkół i przedszkoli, także niepublicznych, jakie wyniki osiągają uczniowie, ile zarabiają nauczyciele, a nawet jak wygląda przepływ uczniów między placówkami miejskimi a gminnymi. W prezentacji nie zabrakło informacji o realizowanych i planowanych inwestycjach oświatowych oraz projektach edukacyjnych realizowanych ze środków pozyskanych z programów unijnych.

Goście pytali m.in. o zasady funkcjonowania placówek niepublicznych, wysokość stypendiów dla uczniów najzdolniejszych, obsługę administracyjną, subwencję oświatową. Dzielili się opiniami dotyczącymi szczegółowych kwestii edukacyjnych. Okazuje się, że Sochaczew, na tle innych samorządów, wielką wagę przykłada do edukacji i może się pochwalić ciekawymi rozwiązaniami.

Dwa z nich zaprezentowano jako dobre praktyki oświatowe. Chodzi o stworzony ostatnio miejski punkt pomocy logopedyczno-psychologicznej oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów.

- Przesiewowe badania logopedyczne prowadzone w mieście wykazały konieczność zorganizowania pomocy logopedycznej dla przedszkolaków i uczniów klas młodszych szkół podstawowych. A ponieważ w głównej mierze tylko nasze placówki z oddziałami integracyjnymi posiadają zatrudnionych specjalistów - logopedę, pedagoga specjalnego, psychologa (psycholog jest również w każdym gimnazjum), stąd  pomysł zorganizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla przedszkolaków i uczniów z pozostałych szkół - mówi wiceburmistrz Marek Fergiński. - W Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi  funkcjonowały dobrze wyposażone, ale nie do końca wykorzystane gabinety (logopedyczny, sala doświadczania świata),, postanowiliśmy je wykorzystać, tworząc w szkole miejski punkt pomocy psychologiczno-pedagogicznej". W punkcie pracuje 2 logopedów i  pedagog specjalny. Specjaliści prowadzą diagnozę, terapię, ale również współpracują ze szkołami i przedszkolami. Ta nowa forma pomocy cieczy się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci i rodziców. Dzięki elastycznym godzinom pracy, spotkania odbywają się od rana do wieczora - dodaje wiceburmistrz Fergiński.

Więcej w kolejnym numerze "ZS".

Jolanta Sosnowska

A A A
06.12.2012
godz.08:46
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt