przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
390957 odwiedzin
Mit o bezrobociu

Nie ma bezrobocia w Sochaczewie. Jasno pokazują to kolejne raporty urzędów pracy. W ostatnich latach bezrobocie w naszym powiecie było niższe niż w całej Polsce i województwie mazowieckim. Tylko średnio co trzydziesta zdolna do pracy osoba nie chce się jej podjąć. A ofert nie brakuje.

W ubiegłym roku, nawet w najgorszym momencie sezonu (styczeń, luty), bezrobocie w powiecie nie przekroczyło 4 procent. Aktualne dane (luty 2023) napawają jeszcze większym optymizmem. W drugim miesiącu tego roku bezrobocie na naszym terenie wyniosło zaledwie 3,2 proc. Dla porównania, w tym samym okresie, w skali kraju było na poziomie 5,5, natomiast na Mazowszu 4,4 proc.

Opinie o wysokim bezrobociu w Sochaczewie są zatem tylko stereotypem. Liczby pokazują coś zgoła innego. Ale nie zawsze tak było… Jeszcze 20 lat temu, w 2003 roku, poziom bezrobocia w powiecie sochaczewskim wynosił aż 18,3 proc,  a dwucyfrowy wskaźnik utrzymywał się na naszym terenie do 2014 roku. Dopiero później zaczął sukcesywnie spadać, aż do aktualnego poziomu w okolicach zaledwie trzech procent.

Niewątpliwie duży wpływ na te dane ma napływ siły roboczej ze wschodu, ale ogromne znaczenie mają też działania aktywizujące bezrobotnych polegające na organizacji naborów do różnych programów organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Sochaczewski PUP realizuje m.in. szkolenia, roboty publiczne, prace interwencyjne, wypłaca środki na podjęcie działalności gospodarczej, na wyposażenie stanowiska pracy, na studia podyplomowe, staże.
Jednym z narzędzi wykorzystywanych przez PUP jest barometr zawodów deficytowych - www.barometrzawodow.pl. Dzieli on zawody na trzy grupy: deficytowe, w których brakuje pracowników; zrównoważone, w których liczba pracowników odpowiada potrzebom pracodawców oraz nadwyżkowe, w których jest więcej pracowników niż ofert pracy. Warto zapoznać się z prognozą na 2023 rok, a jeśli ktoś nie może znaleźć pracy, to może warto pomyśleć o przekwalifikowaniu się do innej profesji niż wykonywana do tej pory. Wtedy to pracodawca będzie go szukać, a nie na odwrót.

Wśród zawodów deficytowych w powiecie sochaczewskim możemy wyszczególnić kilka grup. Podobnie jak w całym kraju pracodawcy poszukują specjalistów w branży IT: programistów, analityków, operatorów systemów teleinformatycznych; elektroników, projektantów i administratorów baz danych. Pomimo trudnego okresu na rynku budowlanym nie słabnie również popyt na pracowników w tej dziedzinie. Bez problemu pracę powinni znaleźć dekarze, blacharze, brukarze; cieśle i stolarze, elektrycy, betoniarze i zbrojarze, murarze i tynkarze oraz inni specjaliści znający się na robotach wykończeniowych w budownictwie.

Następnym obszarem, w którym nie brakuje ofert pracy, jest oświata. Poszukiwani są nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, praktycznej nauki zawodu, przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych, przedszkoli oraz szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych. Analogicznie jest w sektorze ochrony zdrowia, gdzie jest zapotrzebowanie na lekarzy, pielęgniarki i położne, ratowników medycznych czy opiekunów dla osób starszych lub niepełnosprawnych.
Coraz więcej samochodów na drogach, to też coraz większa potrzeba specjalistów zajmujących się ich naprawą i konserwacją. Poszukiwani są m.in.: blacharze i lakiernicy, elektromonterzy i mechanicy pojazdów. Z kolei w pokrewnej branży – transporcie i logistyce – nie brakuje pracy dla: kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, spedytorów, dostawców i kurierów.

Maciej Frankowski

A A A
14.04.2023
godz.10:29
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt