przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
372476 odwiedzin
Historia pewnej fotografii

Naszą redakcję odwiedził czytelnik, który w domowym archiwum zachował zdjęcie z przedszkola z początku lat 50. Chciałby odszukać rówieśników, którzy dzisiaj są już po siedemdziesiątce.  Interesujące jest też miejsce wykonania fotografii.
Jak twierdzi nasz czytelnik, Bogdan Kuciński, chodził do przedszkola nr 1, które od blisko 70 lat ma swoją siedzibę przy obecnej ulicy Prezydenta R. Kaczorowskiego, a wcześniej Hanki Sawickiej. Tymczasem zdjęcie zostało wykonane w miejscu, gdzie teraz znajdują się budynki policji, przy ul. 1 Maja.
Jak udało nam się ustalić, w tym czasie na niezagospodarowanym terenie przy ul. 1 Maja (naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 1) funkcjonował skład węgla. Pamiętają go najstarsi mieszkańcy miasta. Stał tam również drewniany budynek, przez niektórych określany jako dworek, w którym po wojnie miała swoją siedzibę Organizacja Młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OMTUR), i do którego prawdopodobnie w 1952 r. wprowadzono przedszkole. OMTUR to socjalistyczna organizacja oświatowo-kulturalna uzupełniająca słabo rozwiniętą w tym czasie sieć sportową, edukacyjną i wiedzy praktycznej.
Jak wspomina czytelnik oraz inni nasi rozmówcy, w głąb terenu prowadziła wysadzana wysokimi drzewami aleja, zaś z drugiej strony tego miejsca – tu gdzie teraz biegnie ul. Piłsudskiego, była błotnista droga, a za nią tory kolejki. I w tym przedziale ulic ulokowano małe przedszkole.
Jak długo działało, trudno dziś ustalić. Obecna dyrektor Jolanta Skotak rozpoczęła pracę w 1987 r. Wtedy jeszcze szefową przedszkola była pani Zenobia Wasilewska. Ta jednak do Sochaczewa sprowadziła się w latach 60. XX w., kiedy placówka znajdowała się już przy ul. H. Sawickiej. Obie panie nie potrafią określić, gdzie szukać dokumentów z pierwszych lat pracy przedszkola. O ten okres pytaliśmy wiele osób, m.in. byłą naczelnik Wydziału Oświaty UM, Teresę Przybylską, która z kolei uruchomiła swoje kontakty, aby ustalić coś więcej. Wszyscy zgodnie przyznają, że znajdował się tam skład węgla, ale o przedszkolu niewiele wiedzą.
Nieco światła na całą sprawę rzucił Radosław Jarosiński z sochaczewskiego muzeum, który, opierając się na własnych źródłach, przytoczył jedną z informacji, że w latach 60. lub  na początku 70. mieściła się tam szkoła specjalna i w tym czasie drewniany  budynek spłonął. Szkołę przeniesiono wtedy „na skarpę” (obecnie plac św. Dominika, gdzie stoją zabudowania usługowe). Przedszkole znajdowało się już zapewne w nowej siedzibie przy ul. Hanki Sawickiej.
Wracając do naszego czytelnika i jego zdjęcia z 1952 lub 1953 r., chciałby on odszukać ówczesnych kolegów z przedszkola, których nawet ponumerował, aby ułatwić identyfikację. Osoby, które rozpoznają się na fotografii, zachęcamy do kontaktu z panem Bogdanem Kucińskim pod numerem telefonu 798 334 405. Natomiast mieszkańców posiadających wiedzę na temat powojennej edukacji przedszkolnej prosimy o kontakt z redakcją – tel. 862 22 35 wew. 471 lub 472. Być może za sprawą czytelnika i jego zdjęcia uda się odsłonić niezbadany kawałek sochaczewskiej historii.
Jolanta Sosnowska

A A A
09.01.2023
godz.14:25
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt