przejdź do Sochaczew.pl
213852 odwiedzin
Ponad milion na drogi

 

Prawie 1,1 mln złotych trafiło do  naszych samorządów.  Zostaną one przeznaczone na remonty dróg zniszczonych na skutek klęsk żywiołowych.

 

W tym roku jest to trzecia i ostatnia transza środków na ten cel pochodzących od wojewody mazowieckiego. Lista dofinansowań liczy 15 zadań. Najwyższa przyznana kwota to 1,3 mln zł na drogę w powiecie łosickim. Z kolei w naszym regionie najwięcej, bo aż pół miliona złotych trafi do powiatu sochaczewskiego. Dzięki nim odbudowany zostanie fragment odcinka drogi powiatowej Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn. Odcinek o długości 1,4 km to I etap realizacji inwestycji na drodze powiatowej nr 3838. Realizacja zadania będzie przebiegać na terenie dwóch gmin: Iłowa (700 m) i Młodzieszyna (700 m). Jak informuje dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzata Dębowska remont obejmie także ścinkę drzew i uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, a także odmulenie istniejących wzdłuż drogi rowów.

- Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali zarówno u mnie, jak i w PZD konieczność naprawy tej drogi. Niestety, na terenie powiatu były i są nadal odcinki w gorszym stanie technicznym. W końcu wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i jeszcze w tym roku wyremontowany zostanie newralgiczny odcinek trasy – mówi członek Zarządu Powiatu Ryszard Ambroziak.

 29 października nastąpiło otwarcie ofert w ogłoszonym przez starostwo przetargu. Firma, która w postępowaniu przetargowym wskazała najkorzystniejszą cenowo ofertę ma zrealizować zadanie do końca listopada.

Ogłoszone w dwóch pozostałych dofinansowanych samorządach przetargi mają być rozstrzygnięte w najbliższych dniach. Młodzieszyn zasilony został kwotą 300 tys. zł. Pieniądze przeznaczone zostaną na remont znajdującej się tej miejscowości  ul. Długiej.

- Naprawy wymaga  około 1,4 tys. m nawierzchni. Bardzo długo utrzymywał się tam wysoki stan wód gruntowych. Wraz z nadejściem niskich temperatur pojawiły się spękania - powiedziała nam wójt Joanna Szymańska. - Chcemy wykonać na ulicy asfaltową nakładkę i uzupełnić istniejące braki nawierzchni. 

Więcej w najnowszej "ZS". 

 

Agnieszka Poryszewska 

A A A
30.10.2012
godz.09:53
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość