przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
245159 odwiedzin
15 lat "Wspaniałych"

Zawsze wyróżnia ich chęć pomocy innym, otwarte spojrzenie na drugiego człowieka, oddanie idei społecznikowskiej i godna naśladowania postawa. W tym roku wolontariusze z Sochaczewa i całego powiatu po raz 15. zaprezentują swoje dokonania.

Za naszym pośrednictwem Lokalny Komitet Organizacyjny Samorządowego Konkursu Nastolatków ,,8 Wspaniałych” wraz ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie oraz samorządami gminnymi z powiatu sochaczewskiego zapraszają do zgłaszania wyróżniających się wolontariuszy do XV Sochaczewskiej Edycji Konkursu ,,8 Wspaniałych”.

Konkurs rusza mimo pandemii, a zgłoszenia przyjmowane są w dwóch kategoriach: indywidualnej i grupowej (na oddzielnych formularzach).

Zgłoszeń mogą dokonywać organizacje społeczne, szkoły i wszyscy, którzy doświadczyli dobra, pomocy od młodych ludzi lub są świadkami ich wyróżniającej się postawy.

Formularze zgłoszeniowe można dostarczać na adres mailowy:  osmiu.wspanialych.sochaczew@gmail.com  (skan dokumentów powinien znajdować się w jednym pliku), osobiście (do pokoju pedagoga szkolnego) lub drogą pocztową na adres Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (,,80”), ul. Józefa Piłsudskiego 51, 96-500 Sochaczew z dopiskiem: Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”.

Zgłoszenia należy składać do 5 marca 2021 r. 

Organizatorzy proszą, aby wszystkie zgłoszenia (papierowe i elektroniczne) zawierały podpisy pod oświadczeniami na końcu karty zgłoszeniowej. Zgłoszenia bez podpisów nie będą rozpatrywane.

Przesłuchania do powiatowego etapu konkursu odbędą się najpóźniej do 16 marca 2021 roku, w formie dostosowanej do aktualnej sytuacji epidemiologicznej, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres mailowy:  osmiu.wspanialych.sochaczew@gmail.com

Redakcja zachęca do zgłaszania kandydatów, którzy zasługują na tytuł Wspaniałych 2021 r.  Spośród nich jedna osoba będzie reprezentować nasz powiat w ogólnopolskim finale. W jakiej formule się on odbędzie, zależy oczywiście od sytuacji epidemicznej w kraju. (sos)

 

A A A
22.02.2021
godz.09:04
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt