przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
245546 odwiedzin
Dla społeczników i aktywistów

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił X edycję konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Konkurs organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W tym roku laureaci po raz pierwszy będą wybierani w pięciu kategoriach: wolontariat indywidualny, wolontariat grupowy, wolontariat w szkole lub przedszkolu, wolontariat seniorów, wolontariat w czasie pandemii – specjalna kategoria, która powstała, aby wyróżnić i docenić wolontariacką pracę podczas pandemii COVID-19. Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Możliwe jest również zgłoszenie własnej kandydatury. Jedna osoba/organizacja/instytucja może wskazać maksymalnie kandydatur. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września. Kandydatów można zgłaszać w formie:  elektronicznej – na adres e-mail: dialog@mazovia.pl, z tematem „X edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu”,  papierowej – na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa, z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. 

Laureatów konkursu wyłoni jury. Pod uwagę będą brane: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.  Wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest podczas uroczystej gali.  „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” to regionalny etap ogólnopolskiego konkursu Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce. Najlepsi wolontariusze na Mazowszu zostają więc automatycznie finalistami tego konkursu i zawalczą o tytuł Wolontariusza Roku. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na www.dialog.mazovia.pl.

A A A
03.09.2020
godz.10:00
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt