przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
227977 odwiedzin
Znamy wyniki matur w powiecie

Maturę ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych zdało 375 tegorocznych absolwentów klas liceum i technikum z publicznych szkół ponadpodstawowych w powiecie sochaczewskim, co stanowi 70,5 proc. z 532 przystępujących do egzaminu dojrzałości. Tradycyjnie już, najwięcej osób nie poradziło sobie z matematyką.

Ze względu na pandemię tegoroczne matury odbyły się później niż zwykle. Egzaminy przeprowadzono w dniach od 8 do 29 czerwca. Absolwenci zmierzyli się arkuszami z przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W tym roku szkolnym, z uwagi na epidemię koronawirusa, nie przeprowadzano części ustnej egzaminu.

Lepiej z maturą poradzili sobie absolwenci liceów ogólnokształcących. W powiecie sochaczewskim do egzaminów przystąpiło ich 292 - zdało 233 (79,8 proc.). 41 osób nie zdało z jednego przedmiotu i ma możliwość przystąpienia do poprawki. 18 absolwentów LO nie poradziło sobie z dwóch lub więcej przedmiotów i, aby uzyskać świadectwo maturalne, muszą poczekać do kolejnej sesji egzaminacyjnej.

Spośród czterech placówek oświatowych w powiecie, prowadzących klasy liceum, najlepiej poradzili sobie abiturienci LO im. F. Chopina w Sochaczewie. Maturę zdało 98,2 proc. absolwentów tej szkoły. Na drugim miejscu, pod względem odsetka zdawalności znalazł się Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. W „Ogrodniku” świadectwo maturalne może odebrać 71,4 proc. absolwentów. Z kolei wśród licealistów z Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicz zdało 58,1 proc. Najgorsze wyniki uzyskali uczniowie „Osiemdziesiątki”, gdzie egzamin dojrzałości zdało tylko 40,8 proc. absolwentów.

Do matury przystąpiło także 240 uczniów technikum. Zdały 142 osoby (59,2 proc.). Trzydziestu absolwentów nie uzyskało wystarczającej liczby punktów z dwóch lub więcej przedmiotów. Aż 68 abiturientów (28 proc.) z tego typu szkół czeka poprawka we wrześniu.

W odróżnieniu od klas liceum, z egzaminem maturalnym, wśród kończących technikum najlepiej poradzili sobie uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego – zdało 70,9 proc. W „Iwaszkiewiczu” świadectwo maturalne odebrało 62,5 proc. przystępujących do egzaminu, w „Ogrodniku” 49,3 proc. Zdecydowanie najgorzej z egzaminem maturalnym poradzili sobie uczniowie technikum w Zespole Szkół w Teresinie, gdzie zdało zaledwie 21 proc. uczniów.

Na terenie powiatu do matury przystąpiły także 22 uczennice z Prywatnego Liceum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. W przypadku tej szkoły zdawalność wyniosła 100 proc.  

Przypomnijmy, że osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego, 8 września mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego. Z kolei ci, którzy nie zdali egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego, mogą przystąpić do matury dopiero w kolejnych latach.

A A A
14.08.2020
godz.12:21
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt