przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
269001 odwiedzin
Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

17 czerwca odbyła się sesja rady miasta, prowadzona w trybie zdalnym, w czasie której podjęto m.in. decyzję o udzieleniu Piotrowi Osieckiemu wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok. I choć rok pracy burmistrza oraz to, jak nadzoruje finanse miasta pozytywnie oceniły zarówno komisja rewizyjna, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa, dwa kluby były przeciwne udzieleniu wotum i absolutorium.
Dwa ważne głosowania poprzedziła analiza „Raportu o stanie miasta za 2019 rok”, a chwilę później sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Tradycyjnie skarbnik Jolanta Brzóska przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o realizacji budżetu w 2019 roku, pozytywną opinię komisji rewizyjnej, a burmistrz przytoczył podstawowe dane na temat pracy UM i podległych mu jednostek, stanu budżetu, skali przeprowadzonych inwestycji, rekordowo niskiego poziomu zadłużenia miasta (najniższego od 2003 roku), realizacji miejskich planów i strategii.
Jak mówił, samorząd osiągnął dochody na poziomie 189,5 mln zł (100,3 proc. planu), wydatki wyniosły 183,5 mln (96 proc. planu), a ubiegły rok miasto zakończyło z sześciomilionową nadwyżką. Na inwestycje przeznaczono 24,4 mln zł, a w tej kwocie mieści się m.in. budowa bulwarów rekreacyjnych nad Bzurą wraz z przystanią kajakową i kawiarnią (10,2 mln), przebudowa stadionu przy Warszawskiej (5,35 mln), zakup ekologicznych autobusów dla ZKM (3,2 mln), budowa amfiteatru wraz z widownią (2,2 mln), budowa parku linowego (545 tys.) czy oświetlenia w ul. Chopina (500 tys.).
Ratusz skutecznie zabiegał o różnego rodzaju dotacje, dzięki temu w 2019 roku miejskie inwestycje aż w 45 procentach sfinansowano środkami zewnętrznymi, pochodzącymi spoza budżetu. W minionym roku burmistrz podpisał kilka umów o przyjęciu wsparcia w wysokości aż 17,3 mln zł. W latach 2019-2021 niemal 10 mln samorząd otrzyma od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na projekt zatrzymania wód deszczowych i ich wykorzystania do podlewania terenów zielonych oraz gospodarcze ożywienie Chemitexu, 2,6 mln pozyskano na remont cmentarza wojennego przy alei 600-lecia, ponad 2,5 mln na modernizację pierwszego etapu ul. 15 Sierpnia, a 1,16 mln na wymianę starych pieców węglowych w niemal 60 prywatnych domach. Za aktywne wspieranie samorządu w tym zakresie podziękowano ministrowi Maciejowi Małeckiemu oraz naszym radnym zasiadającym w sejmiku, w tym szczególnie Adamowi Orlińskiemu.
W czasie dyskusji głos zabrała m.in. szefowa klubu Sochaczewskiego Forum Samorządowego (SFS) Krystyna Dybiec. Jak powiedziała, radni dokładnie przeanalizowali opinię RIO o realizacji budżetu i  przypomniała, że Forum zagłosowało „za” budżetem na 2019 rok, za wpisanymi do niego zadaniami.
- Bez poparcia budżetu przez kluby PiS i Forum nie byłoby dziś ekologicznych autobusów, rewitalizacji parków, budowy amfiteatru, stadionu, przebudowy ulic, nie można by wykonać wybranych przez mieszkańców zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego. Miasto utraciłoby wielomilionowe dotacje unijne – wyliczała.
Podkreślała, że wykonanie budżetu jest bardzo dobre zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, a oprócz zaplanowanych zadań przeprowadzono wiele pozaplanowych choćby remonty ulic w ramach partnerskiej współpracy z powiatem.
- Jako klub dementujemy pojawiające się nieprawdziwe informacje o zadłużaniu miasta, czy braku jego płynności finansowej, bowiem wskaźnik zadłużenia naszego samorządu wynosi 24,3 proc, i jest bezpieczny, a wskaźnik średniej krajowej wynosi 36,15 proc. Liczby mówią same za siebie. Rok sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 6.043.696 zł, dlatego klub radnych Forum jednomyślnie będzie głosował za udzieleniem burmistrzowi absolutorium – zakończyła.
Ponieważ już na wstępie kluby radnych Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjnych Samorządowców zapowiedziały, że nie poprą absolutorium i wotum zaufania, potwierdziły to w głosowaniach. „Przeciw” ich udzieleniu byli Janusz Bąbała, Jacek Krzemiński, Robert Błaszczyk, Jolanta Kulpa-Szczepaniak, Zofia Denisiewicz, Teresa Lutyńska, Adam Kloch, Alicja Korkosz, Andrzej Kuśmirek.
„Za” udzieleniem wotum zaufania i absolutorium opowiedziało się dwanaścioro radnych Sochaczewskiego Forum Samorządowego i PiS: Marcin Cichocki, Sławomir Dorywalski, Krystyna Dybiec, Selena Majcher, Piotr Pętlak, Kamila Gołaszewska-Kotlarz, Renata Sokołowska, Sylwester Kaczmarek, Edward Stasiak, Arkadiusz Karaś, Magdalena Zborowska, Sylwester Zdzieszyński.
Burmistrz podziękował im za zaufanie, wspieranie kolejnych inwestycji i troskę o rozwój miasta.

daw

A A A
01.07.2020
godz.10:40
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt