przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
239425 odwiedzin
Co po ósmej klasie?

Po maturzystach na tapet bierzemy ośmioklasistów, którzy egzamin podsumowujący podstawówkę pisali w dniach 16-18 czerwca. W Sochaczewie mamy 316 absolwentów, z których 312 przystąpiło do sprawdzianu z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Prześledziliśmy przygotowaną dla nich ofertę szkół średnich.

Najwięcej uczniów, bo 110 pisało egzamin w Szkole Podstawowej nr 6, w „jedynce” było ich 103, w „dwójce„ 34, a w „siódemce” - 65. Przypomnijmy, że egzamin ma charakter nieobowiązkowy, czyli trzej uczniowie, którzy bez podania przyczyny się na nim nie stawili, i tak otrzymają świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Jedna osoba nie pisała go, ponieważ przebywa w kwarantannie. Jeśli po jej zakończeniu wyrazi chęć przystąpienia do sprawdzianów, zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej będzie miała taką możliwość w dodatkowym terminie. Ich rozpoczęcie wyznaczono na 7 lipca. Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazał, że CKE jest przygotowana na sytuację, w której uczeń nie podejdzie do egzaminu ani w czerwcu, ani w lipcu. W takim wypadku, przy rekrutacji do szkoły, na punkty egzaminacyjne zostaną przeliczone oceny ze świadectwa. To wariant stosowany już w poprzednich latach dla przypadków losowych.

Znakomita większość absolwentów będzie ubiegać się o przyjęcie do jednej z powiatowych szkół. W powiecie sochaczewskim funkcjonuje pięć publicznych szkół ponadpodstawowych, cztery zlokalizowane są w Sochaczewie, jedna w Teresinie. Aby dostać się do jednej z nich uczniowie w pierwszej kolejności muszą zarejestrować się w systemie elektronicznym. O tym, jak to zrobić, informować będzie w najbliższym czasie Powiatowy Zespół Edukacji oraz Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. Poniżej przedstawiamy pełna ofertę liceów, techników oraz szkół zawodowych.

„Chopin” przygotował klasy z rozszerzonymi przedmiotami: język polski/angielski/niemiecki, język polski/historia/wos, biologia/chemia, matematyka/geografia/język angielski, matematyka/fizyka/język angielski, matematyka/fizyka/informatyka. Jest to łącznie sześć oddziałów, w których naukę rozpocząć może 180 osób.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego oferuje 30 miejsc w liceum z rozszerzonymi przedmiotami, takimi jak biologia, geografia, język angielski. Zawód zdobyć można w technikum w klasach o następujących profilach: technik mechanik, technik budownictwa, technik logistyk, technik urządzeń dźwigowych, technik elektryk, technik informatyk (łącznie 150 miejsc). W szkole powstaną też trzy klasy branżowe, w których można się kształcić w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, fryzjer, krawiec, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik, piekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, stolarz, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, lakiernik samochodowy, blacharz, elektromechanik, betoniarz-zbrojarz, zegarmistrz, złotnik-jubiler, elektronik, mechanik motocyklowy, magazynier–logistyk, dekarz, ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator urządzeń przemysłu chemicznego. W szkole zawodowej czeka 90 miejsc.

W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego naukę może rozpocząć 30 licealistów. Będą uczyć się oni w klasie z rozszerzonym językiem angielskim, biologią oraz chemią. „Ogrodnik” posiada także ofertę technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik eksploatacji portów i terminali, technik geodeta, technik ogrodnik (120 miejsc). W szkole ruszą również klasy szkoły branżowej: wielozawodowa oraz kształcące piekarzy, operatorów maszyn leśnych, cukierników, fotografów, drukarzy offsetowych, operatorów procesów introligatorskich.

W „Iwaszkiewiczu” powstaną trzy klasy licealne dla 60 uczniów. Pierwsza z nich będzie miała rozszerzony język obcy, matematykę i geografię. Druga - język obcy, geografię oraz wos, trzecia – język obcy, historię i wos. Ostatnia z wymienionych będzie klasą służb mundurowych. Dziewięćdziesięciu absolwentów może podjąć naukę w chodakowskim technikum w specjalnościach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik reklamy, technik handlowiec.

Ostatnia oferta dotyczy Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie. Technik logistyk, technik mechanik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik mechanik lotniczy, technik elektroenergetyk transportu szynowego – to propozycja technikum, w którym czeka łącznie 75 miejsc. Natomiast w szkole branżowej może się uczyć 30 osób na kierunku kierowca mechanik oraz ślusarz.

Agnieszka Poryszewska

 

 

A A A
25.06.2020
godz.17:12
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt