przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
297487 odwiedzin
Głowackiego w przebudowie

W ramach otrzymanego rządowego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych rozpoczęła się przebudowa ulicy Głowackiego w Sochaczewie. Roboty prowadzone są na odcinku 645 m, począwszy od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego. Ich wykonawcą jest firma Strabag.

Wartość zadania to ponad 2,6 mln złotych. Finansowane jest ono zarówno ze środków rządowych jak i powiatowych oraz miejskich. Zgodnie z przyjętym harmonogramem droga powinna zostać oddana do użytku z końcem września br.

Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę samej drogi, budowę i przebudowę chodnika po jednej stronie ulicy, budowę jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego, miejsc postojowych dla pojazdów   osobowych,   odwodnienie poprzez kanalizację   deszczową, przebudowę istniejących oraz   budowę   nowych zjazdów, usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną i energetyczną.

Jak widać, zakres robót jest szeroki. Firma Strabag w pierwszej kolejności przystąpiła do rozbiórki starego chodnika, biegnącego wzdłuż parku Garbolewskiego.

Poprawa infrastruktury drogowej to jedno z podstawowych zadań każdego samorządu. Nie inaczej jest w przypadku władz powiatu sochaczewskiego. Powiatowy Zarząd Dróg korzysta z wielu dostępnych możliwości i składa wnioski w ramach pozyskiwania pozabudżetowych środków na przebudowę dróg powiatowych.

Dzięki temu samorząd powiatu, przy niedużym własnym wkładzie finansowym, może przystępować do remontów dróg na terenie gmin i miasta. Bardzo często samorządy te wspierają inwestycje finansowo. Tak właśnie jest w przypadku dwóch dróg powiatowych na terenie miasta – ulicy Głowackiego oraz kolejnego, trzeciego już etapu przebudowy ulicy Trojanowskiej.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

A A A
20.04.2020
godz.09:25
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt