przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
281595 odwiedzin
Szukamy „Ośmiu Wspaniałych”

Lokalny Komitet Organizacyjny Samorządowego Konkursu Nastolatków ,,8 Wspaniałych” wraz ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie oraz samorządami gminnymi z powiatu sochaczewskiego zaprasza do zgłaszania wyróżniających się wolontariuszy do czternastej sochaczewskiej edycji tego wydarzenia.

Wyróżniający się wolontariusze to tacy, którzy podejmują różne inicjatywy na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego, zachęcają rówieśników do działań prospołecznych, podejmują   przedsięwzięcia przeciw przemocy i agresji w szkole, prezentują aktywną postawę w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży. Na uwagę zasługują młodzi ludzie, minimum przez rok pracujący jako wolontariusze, wykazujący się konsekwencją w realizacji podjętych zobowiązań, wytrwałością w pokonywaniu trudności i osiąganiem wyznaczonych celów. Wolontariuszy do konkursu mogą zgłaszać rodzice lub prawni opiekunowie. Do zgłoszenia powinny być dołączone minimum dwie rekomendacje.   Pochodzić mogą one z placówek edukacyjnych, od  instytucji, stowarzyszeń, fundacji, a także  od osób prywatnych.

Zgłoszenia   przyjmowane są do 6 marca do godziny 15:00. Kandydaci oceniani będą w kategoriach: grupowej (grupa minimum ośmioosobowa) oraz indywidualnej. W tej ostatniej nagrody przyznawane będą z podziałem na grupy wiekowe, a więc dla „ósemeczek” (klasa IV-VI szkoły podstawowej), „ósemek junior” (klasa VII-VIII szkoły podstawowej) i „ósemek senior” (klasa I-V szkoły ponadpodstawowej).

Formularze zgłoszeniowe należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. R. Kaczorowskiego 7, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs Ośmiu Wspaniałych”. Przesłuchania konkursowe odbędą się 12 marca  w starostwie powiatowym.  Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o harmonogramie rozmów z komisją. Uroczyste podsumowanie konkursu zaplanowano na 25 marca (godz. 17:00). Zwycięzców poznamy  podczas gali w Państwowej Szkole Muzycznej.

Pytania odnośnie konkursu prosimy kierować na adresy mailowe: joannaadamiak1@wp.pl, monika_komosa@interia.pl.

(opr. ap)

A A A
02.03.2020
godz.15:36
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt