przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240224 odwiedzin
Kolejne konkursy dla organizacji pozarządowych

Burmistrz ogłosił 11 otwartych konkursów na realizację zadań samorządu przez organizacje pozarządowe. W ramach nich lokalne stowarzyszenia mogą sięgnąć w sumie po 253 tys. zł. Oferty można składać do 24 lutego.

Sochaczewski ratusz od lat współpracuje z tzw. trzecim sektorem. Lokalne stowarzyszenia przygotowują wiele wydarzeń kulturalnych, wystaw, koncertów, spotkań, zawodów sportowych. Samorząd miejski wspiera je dofinansowując realizację wybranych przedsięwzięć. W styczniu ogłoszony został konkurs na realizację zadań z zakresu sportu, w którym działające w naszym mieście UKS-y i kluby mogły się ubiegać o 650 tys. zł. 3 lutego ogłoszono 11 konkursów na zadania z zakresu kultury, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani. A to nie koniec, bo przed nami nabór wniosków do kolejnych konkursów z szeroko rozumianej rekreacji. Ratusz chce zlecić stowarzyszeniom m.in. organizację obozów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży, czy cyklu otwartych turniejów i zawodów w okresie wakacyjnym.

Tymczasem w ramach jedenastu ogłoszonych właśnie konkursów lokalne stowarzyszenia mogą sięgnąć po 253 tysiące na realizację następujących projektów.

- Rajdy, zloty, spływy dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 16 tys. zł

Zorganizowanie minimum jednego tego typu wydarzenia dla przynajmniej 30-osobowej grupy mieszkańców, w okresie od maja do listopada br.

- Organizacja wydarzeń wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” – 12 tys. zł

Projekt ma być przeprowadzony 29 sierpnia br. i nawiązywać do wydarzenia z 1830 roku, czyli przyjazdu Fryderyka Chopina do gen. Piotra Szembeka.

- „Niepełnosprawni są wśród nas” – 5 tys. zł

Spotkanie dla minimum 30 mieszkańców przybliżające problemy osób niepełnosprawnych.

- Prelekcje związane z tematyką dotyczącą osób w wieku emerytalnym – 15 tys. zł

Zorganizowanie spotkań o charakterze informacyjno-edukacyjnym na temat poprawy jakości i poziomu życia osób starszych.

- Organizacja przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne – 42 tys. zł

To koncerty, festiwale, rekonstrukcje, animacje kulturalne, historyczne czy wystawy realizowane od lipca do września na terenie bulwarów nad Bzurą i trzech miejskich parków.

- Projekty kulturalne (profilaktyka uniwersalna) – 40 tys. zł

Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych.

- Programy profilaktyczne na temat zagrożeń wynikających z używania dopalaczy – 8,5 tys. zł

Przeprowadzenie programu profilaktycznego dla co najmniej czterech grup młodzieży w minimum pięciu placówkach oświatowych.

- Programy kulturalne (profilaktyka uniwersalna) – 10 tys. zł

Realizacja projektu promującego lokalnych twórców w czasie Dni Sochaczewa 2020.

- Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców z problemem uzależnienia od narkotyków lub dopalaczy – 9,5 tys. zł

Punkt ma m.in. zapewnić dyżury terapeuty udzielającego konsultacji i porad, motywującego do podjęcia leczenia, kierującego uzależnionych do specjalistycznych placówek.

- Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego – 80 tys. zł

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla minimum 15 dzieci i młodzieży.

 - „Międzypokoleniowy Inkubator Kultury”  15 tys. zł

Udział w organizacji projektu artystycznego podczas miejskiego Dnia Dziecka 31 maja br.

A A A
14.02.2020
godz.08:16
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt