przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240217 odwiedzin
Miejskie kamery i telefon interwencyjny w 2019 roku

Pracownicy miejskiego monitoringu opublikowali raport z zarejestrowanych zdarzeń na terenie miasta w 2019 roku. Kamery wyśledziły blisko 230 incydentów dotyczących wykroczeń i przestępstw. Ponadto do pełniącego całodobowo służbę dyżurnego miasta wpłynęły 132 zgłoszenia od mieszkańców z prośbą o interwencje.

Na terenie miasta rozlokowanych jest 19 kamer monitoringu obsługiwanych całą dobę przez siedem dni w tygodniu. System działa od ponad dekady i w każdym roku wymaga modernizacji i ulega stopniej rozbudowie. W minionym roku samorząd miejski przeznaczył na jego modernizację środki w wysokości 123 tysiące złotych. Dzięki temu częściową obserwacją objęte zostały tereny bulwarów i kawiarni nad Bzurą.

W 2019 roku operatorzy zarejestrowali w sumie 226 zdarzeń. Dla porównania w 2018 roku było ich 254, w 2017 - 184. Raport wyróżnia kilka kategorii incydentów. Najczęściej zaobserwowane zdarzenia to: spożywanie alkoholu w miejscu publicznym (47), przebywanie na wzgórzu zamkowym poza godzinami zwiedzania (42), wykroczenia i kolizje w ruchu drogowym (39), niszczenie mienia (29).

Nie wszystkie zdarzenia mogą wychwycić operatorzy kamer monitoringu, dlatego mieszkańcy mogą także zgłaszać problemy dzwoniąc pod numer telefonu dyżurnego miasta. Przypomnijmy, numer 46 862-36-82 działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

Statystyki pokazują, że wzrasta świadomość mieszkańców i troska o wspólne bezpieczeństwo. W ubiegłym roku dyżurny przyjął 132 interwencje (w 2018 roku było ich 92). Najwięcej zgłoszeń dotyczyło infrastruktury drogowej - uszkodzenia znaków drogowych, chodników, studzienek kanalizacyjnych, awarii oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej oraz zwierząt - rannych, martwych, błąkających się i agresywnych psów. W przypadku każdego zgłoszenia podjęte zostały działania, polegające na powiadomieniu służb ratowniczo-porządkowych lub przekazaniu zgłoszeń do odpowiednich wydziałów i referatów urzędu miejskiego oraz jego jednostek.

Ponadto do centrum monitoringu w 2019 roku wpłynęło 59 wniosków o udostępnienie nagrań w związku ze sprawami   prowadzonymi przez sochaczewską policję. Monitoring miejski dostarcza także informacji do lokalnego radia o aktualnej sytuacji, utrudnieniach i natężeniu ruchu na naszych drogach.

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

A A A
29.01.2020
godz.08:24
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt