przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
268991 odwiedzin
Foliówki i reszta do rejestru

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska, aby przeciwdziałać nieprawidłowościom, które występują w sektorze śmieciowym. Firmy, które wprowadzają na rynek m.in. produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami, są zobowiązane do rejestracji. Podobnie jest z podmiotami, które oferują reklamówki.

Obowiązkiem wpisu do BDO od 2020 r. objęte są podmioty, które: wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów, wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. Obowiązek ten może dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych. Co więcej, ci którzy prowadzą działalność zajmującą się handlem detalicznym lub hurtowym, w którym oferuje się torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, również muszą dokonać rejestracji. Wyjątek stanowią tzw. zrywki (torby o grubości poniżej 15 mikrometrów).

Zwolnione z wpisu są natomiast firmy, które nie muszą prowadzić ewidencji odpadów,  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady komunalne i objęci są systemem ich odbioru (np. drobne usługi, biura, kancelarie, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne). Ponadto nie podlegają ewidencji odpady, które powstają w części socjalnej dla pracowników.

BDO dla przedsiębiorców z naszego powiatu będzie prowadzić Urząd Marszałkowski w Warszawie. Za prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru grozi kara w wysokości od 5000 do 1 mln zł. Jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek pod koniec grudnia, to w styczniu 2020 r. - do czasu wpisania do BDO, może nadal prowadzić biznes, nie narażając się na kary. Formularz i więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie mazovia.pl (zakładka „Ekologia i środowisko”). (ap)

A A A
20.12.2019
godz.15:20
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt