przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240397 odwiedzin
Miasto głównym sponsorem sochaczewskich klubów sportowych

Sport wydaje się ważną dziedziną życia Sochaczewa, zarówno dla mieszkańców, jak i władz miasta, które każdego roku dofinansowują stowarzyszenia, kluby i UKS-y. Tylko w bieżącym roku ratusz wsparł sochaczewskie środowisko sportowe kwotą ponad 1,6 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami w 2020 roku kwota ta nie zmniejszy się.

Znaczący głos, m.in. w kwestii podziału środków w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających   rozwojowi sportu w naszym mieście ma Sochaczewska Rada Sportu. W 2019 roku pula środków we wspomnianym konkursie wyniosła 650 tys. zł. To rada zadecydowała o podziale tej kwoty. Dodajmy, że to główne, choć nie jedyne źródło wsparcia od samorządu miejskiego. Stowarzyszenia i kluby sportowe mogą także składać oferty w konkursach na realizację zadań zleconych przez miasto organizacjom pozarządowym, w ramach kilku różnych programów, m.in. profilaktycznych - przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Przedstawiciele rady sportu co roku wnioskują także o nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy oraz o stypendia burmistrza za wyniki sportowe. Sochaczewska rada ustala również zasady korzystania z obiektów. Całe zaplecze należące do miasta, m.in. boiska i hale zarządzane przez MOSiR, czy sale w szkołach, są udostępniane klubom bezpłatnie, co kosztuje miasto każdego roku blisko pół miliona złotych (opłaty są pobierane sporadycznie, np. gdy klub organizuje duży turniej i od zawodników pobiera wpisowe).

Kompetencje   Sochaczewskiej Rady Sportu, jako organu doradczo-konsultacyjnego współpracującego z władzami samorządowymi, są więc szerokie. Opiniuje projekty wszystkich uchwał rady miejskiej, gdy dotyczą sportu, rekreacji, rywalizacji sportowej itp. Członkowie SRS uczestniczyli też m.in. w konsultacjach dotyczących przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej.

Ostatnio   zakończyła się dwuletnia kadencja Sochaczewskiej Rady Sportu. W poniedziałek 25 listopada burmistrz Piotr Osiecki wręczył nominacje członkom kolejnej, piątej już kadencji SRS. W przeważającej większości w radzie zasiadają osoby powołane spośród przedstawicieli   organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej wyłonionych spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Dzięki temu swoich przedstawicieli w radzie mają niemal wszystkie kluby sportowe działające w Sochaczewie. Rada w nowym składzie liczy 20 osób. Jej przewodniczącym pozostanie Marek Fergiński. Ponadto na pierwszym posiedzeniu wybrano zastępcę przewodniczącego, został nim Sławomir Cypel. Funkcję sekretarza przez najbliższa dwa lata pełnić będzie Agata Kalińska.

- Niebawem pochylą się państwo nad regulaminem konkursu na realizację zadań zleconych przez miasto w zakresie sportu w 2020 roku. Dlatego apeluję, abyście jeszcze raz przeanalizowali całą procedurę, wszelkie możliwe rozwiązania systemowe, czy coś należy zmienić lub uściślić w regulaminie w oparciu o realia, z którymi spotykacie się na co dzień. Tak, aby w miarę dostępnych środków, które, zapewniam, nie będą mniejsze niż w tym roku, mogli państwo bez przeszkód prowadzić działalność swoich klubów i tak jak dotychczas wzorowo współpracować z samorządem miejskim - mówił na pierwszym posiedzeniu nowej rady burmistrz Piotr Osiecki.

Wspomniany   konkurs zostanie   ogłoszony   najprawdopodobniej w drugiej połowie stycznia - wcześniej rada miejska musi uchwalić budżet na 2020 rok (sesję budżetową zaplanowano na 20 grudnia). Sochaczewska Rada Sportu ustaliła termin kolejnego spotkania na 8 stycznia. Wówczas jej członkom przedstawiony zostanie do zaopiniowania projekt zarządzenia burmistrza zawierający regulamin konkursu.

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

A A A
04.12.2019
godz.12:28
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt