przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240015 odwiedzin
Umowa na 15 Sierpnia podpisana

O kontrakt walczyły trzy firmy, jednak ostatecznie zwyciężyła firma Trakt z Kutna mająca  trzydziestoletnie doświadczenie w branży drogowej. To ona przebuduje ulicę 15 Sierpnia na jej miejskim odcinku między LO Chopina a ulicą Broniewskiego. W 60 procentach koszty prac pokryte zostaną z rządowej dotacji pochodzącej z Funduszu Dróg Samorządowych.

27 listopada w ratuszu burmistrz oraz prezes firmy Trakt Paweł Tecław podpisali stosowną umowę. Za remont drogi, we wskazanym przez ratusz standardzie, wykonawca otrzyma 4.572.000 zł. Umowę zawarto w obecności posła Macieja Małeckiego, przewodniczącego rady miasta Sylwestra Kaczmarka, wiceburmistrza Dariusza Dobrowolskiego, naczelnika Wydziału Inwestycji i Modernizacji Urszuli Cielniak oraz kierownika Referatu Zamówień Publicznych Radosława Kwiatkowskiego.

Podziękowania dla dwóch klubów

Już na wstępie burmistrz zaznaczył, że poseł Małecki był wielkim orędownikiem przebudowy tej ulicy, naszym ambasadorem w staraniach o rządową dotację. Przypomniał, że kluczową rolę odegrała też rada miasta, bo to od radnych zależy, czy zgodzą się na wprowadzenie inwestycji do budżetu i czy zagwarantują jej finansowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Szczególnie w tej kadencji samorządu życie pokazuje, że nie dla wszystkich radnych jest to oczywiste, dlatego Panu przewodniczącemu jeszcze raz chciałbym podziękować za odpowiedzialną postawę radnych. Niestety nie mogę wymienić wszystkich radnych, bo ta inwestycja jest realizowana tylko dzięki decyzjom radnych PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego, którzy cały czas ją wspierali głosując na „tak”. Niestety z przykrością to muszę powiedzieć, ale radni Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjni Samorządowcy tej inwestycji powiedzieli kategoryczne „nie” – stwierdził Piotr Osiecki.

Na sesji 14 listopada w Wieloletniej Prognozie Finansowej radni zwiększyli pulę środków przeznaczoną na ten projekt. „Za” opowiedzieli się radni: Marcin Cichocki, Sławomir Dorywalski, Krystyna Dybiec, Piotr Pętlak, Kamila Gołaszewska-Kotlarz, Renata Sokołowska,  Sylwester Kaczmarek, Edward Stasiak, Arkadiusz Karaś, Magdalena Zborowska, Sylwester Zdzieszyński. „Przeciw” zagłosowała Koalicja Obywatelska i Bezpartyjni Samorządowcy: Janusz Bąbała, Jacek Krzemiński, Robert Błaszczyk, Jolanta Kulpa-Szczepaniak, Zofia Denisiewicz, Teresa Lutyńska, Adam Kloch i Alicja Korkosz.

Zakres prac

Remont drogi podzielono na dwa etapy. W pierwszym remontowany będzie odcinek 593 metrów między Liceum Ogólnokształcących im. F. Chopina a ulicą Broniewskiego. Plan zakłada przebudowę drogi, ułożenie chodników o łącznej długości ponad 750 m, wydzielenie dwustronnej ścieżki rowerowej o długości prawie 1200 m (1,5-metrowe pasy dla rowerów po obydwu stronach jezdni), przebudowę kanalizacji deszczowej na całej długości oraz czterech skrzyżowań. Ważnym elementem tego etapu będzie budowa kanalizacji deszczowej z nowym wylotem do rzeki Bzury. Dokumentacja jest gotowa, pozwolenie na budowę aktualne, nic nie stoi na przeszkodzie, by wiosną 2020 roku wchodzić na plac budowy. Prace mają potrwać do 30 sierpnia 2020 r.

Rządowa dotacja

Na modernizację ulicy ratusz zdobył z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych 2.718.274 zł dotacji, a to oznacza, że inwestycja zostanie przeprowadzona w 60 procentach za pieniądze spoza miejskiego budżetu.

- Fundusz utworzyliśmy w ubiegłym roku, a do jego dyspozycji w tym roku jest aż 6 mld zł, z czego na Mazowsze przypada kwota 660 mln. Dzięki niemu rządowe pieniądze na drogi trafiają nie tylko do dużych ośrodków, ale też mniejszych miejscowości, takich jak Sochaczew – mówił poseł Maciej Małecki.

A warto dodać, że pod koniec sierpnia br. miasto złożyło wniosek o dotację również na drugi etap remontu 15 Sierpnia – 935 metrów od ulicy Broniewskiego do obwodnicy. Planuje tam budowę szerokiego na 2-2,5 metra chodnika dla pieszych, półtorametrowego pasa rowerowego po obydwu stronach jezdni, przebudowę prawie 350 metrów kanalizacji deszczowej i skrzyżowań z Okrzei oraz z ulicą Łuszczewskich, wykonanie zatok dla autobusów oraz trzynastu miejsc postojowych przed sklepami w rejonie ulicy Łuszczewskich.

 

Poseł Maciej Małecki

- Cieszę się, że do Sochaczewa trafiają kolejne miliony rządowych środków. To dobry czas dla Sochaczewa. W ostatnich czterech latach na inwestycje w naszym mieście rząd przeznaczył około 100 mln złotych. W tej kwocie są środki m.in. na rozwój Energopu, budowę komendy policji, rozbudowę straży pożarnej, na odwiert geotermalny, remont parków, cmentarza wojennego,  stadionu, budowę boisk przy „trójce” i „jedynce” oraz LO Chopina. Dobra współpraca z burmistrzem, panią starostą, z radnymi miasta z PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego przynosi efekty. To nasz wspólny sukces.

Przewodniczący rady miejskiej Sylwester Kaczmarek

- Miejski odcinek ulicy 15 Sierpnia ma być gotowy do końca wakacji i wierzę, że tak się stanie. Mówię o tym nie przez przypadek, bo mamy trudne doświadczenia z przebudową wojewódzkiego odcinka tej drogi. Wszyscy liczymy, że na miejskim fragmencie prace przebiegną sprawnie, będą jak najmniej uciążliwe dla kierowców i właścicieli posesji. Dziękuję panu posłowi i rządowi za Program Dróg Samorządowych, a grupie radnych wiedzących, że warto sięgać po każdą zewnętrzną pomoc, za głosowanie „za” modernizacją tej drogi.

A A A
30.11.2019
godz.09:07
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt