przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
239427 odwiedzin
Wymień piec z dofinansowaniem

Burmistrz Miasta Sochaczew ogłasza w dniach od 03.12.2019 r. do 18.12.2019 r. uzupełniający nabór uczestników projektu pn.  „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W wyniku naboru zostanie zakwalifikowanych do 15 uczestników projektu, którzy uzupełnią wolne miejsca powstałe na skutek rezygnacji z udziału pierwotnie zgłoszonych uczestników.

Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy miasta Sochaczewa, posiadający tytuł własności do budynku mieszkalnego, w którym planowana jest wymiana urządzenia grzewczego wykorzystującego paliwa stałe na źródło ciepła spalające gaz ziemny.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie kompletu dokumentów tj.:
1. deklaracji uczestnictwa w projekcie,
2. aktualnych warunków przyłączenia do sieci gazowej wydane przez SIME Polska,
3. aktualne rozszerzone świadectwo charakterystyki energetycznej budynku;
4. szacunkowy kosztorys wykonania instalacji.

Nabór nie dotyczy nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, budynków o nieuregulowanym stanie prawnym oraz  budynków, w których wymagane będzie przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. Standard zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia (określony w świadectwie charakterystyki energetycznej) w przypadku domów jednorodzinnych nie może przekroczyć 150 kWh/(m2 x rok), zaś dla domów wielorodzinnych nie może przekroczyć wartości 135 kWh/(m2 x rok). Warunek nie dotyczy zabytkowych budynków mieszkalnych (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z ewidencją zabytków). Dla zabytkowych budynków mieszkalnych kryterium uznaje się za spełnione.

Dodatkowe informacje o warunkach naboru można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, III piętro, pokój 405 lub 428 oraz pod numerami telefonu (46) 862-22-35 wew. 326, 393 lub 436.

O włączeniu do projektu decydować będzie kolejność złożenia kompletnych, wymaganych dokumentów w terminie naboru.

Projekt „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie”,
współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.


A A A
28.11.2019
godz.09:52
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt