przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240904 odwiedzin
Nadchodzi koniec dziur na Staszica

Powiatowy Zarząd Dróg ma już gotowy projekt przebudowy ulicy Staszica. Choć to droga powiatowa, to jednak leży w ścisłym centrum miasta, dlatego inwestycja realizowana będzie we współpracy z burmistrzem, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Termin składania wniosków o dofinansowanie mija za kilka tygodni, zatem czasu na projektowanie, zbieranie uwag od mieszkańców i planowanie finansowe tej inwestycji zostało niewiele.
- Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, jesienią dowiemy się, czy Narodowy Program pokryje 30% kosztów tego ogromnego zadania. Jeśli tak, to zgodnie z czerwcową umową zawartą przez burmistrza i starostę, miasto i powiat znajdą w swych budżetach pozostałe 70%, a kosztami podzielą się solidarnie – mówi wiceburmistrz Stanisław Wachowski.
Warto zaznaczyć, że powiat wsparty został już raz kwotą 100.000 zł, którą Rada Miasta (na wniosek burmistrza) przeznaczyła na przygotowanie projektów technicznych przebudowy ul. Staszica.
Przebudowa będzie podzielona na dwa etapy. W 2013 roku wyremontowany zostanie odcinek od ul. Warszawskiej do Gimnazjum nr 2. Rok później modernizacja obejmie fragment do al. 600-lecia. Łącznie będzie to niemal 1,8 km nowej nawierzchni. Główne założenia projektowe dotyczą wzmocnienia istniejącej konstrukcji i wykonania odwodnień. Te ostatnie będą wyjątkowo ważne. Do tej pory każdy większy opad deszczu powodował, że ulica Staszica zamieniała się miejscami w głębokie na kilkadziesiąt centymetrów jezioro.
Poniżej zamieszczamy skany projektu przebudowy ulicy Staszica oraz nowej organizacji ruchu. Uwagi do tych dokumentów, wszelkie sugestie lub prośby należy składać DO 7 SIERPNIA w Powiatowym Zarządzie Dróg. Z dokumentacją można się zapoznać w PZD oraz w Wydziale Inwestycji i Modernizacji UM.

Więcej w najnowszej "Ziemi".

 

A A A
31.07.2012
godz.08:14
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt