przejdź do Sochaczew.pl
194631 odwiedzin
Nasza Polonia na Ukrainie świętuje

10. listopada Towarzystwo Dobroczynne Polonia istniejące w naszym mieście partnerskim, ukraińskim Gródku, będzie świętowało trzydziestolecie działalności. Data spotkania nie jest przypadkowa, ponieważ lokalna Polonia chce połączyć jubileusz ze Świętem Niepodległości 11 listopada. Na obchody zaproszono mi.in. delegację z naszego miasta.

Umowę o rozwijaniu i pielęgnowaniu partnerskich relacji Sochaczew i Gródek zawarły w 1992 roku. Po pewnym czasie kontakty ustały i wznowiono je latem 2003 roku. Od początku w podtrzymywanie przyjaznych kontaktów włączyło się Towarzystwo   Dobroczynne Polonia. Powstało ono na bazie Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego   zawiązanego 4 czerwca 1989 roku.

Od trzech dekad TD Polonia dba o promocję kultury i języka ojczystego, troszczy się o kształcenie młodzieży mającej polskie korzenie, prowadzi szkółkę językową oraz zajęcia przybliżające polskie tańce, muzykę, dzieła literackie. Działacze towarzystwa pomagają w tłumaczeniu dokumentów, gdy ktoś stara się o przyjęcie na studia w Polsce. Aktywnie włączyli się w akcję przyznawania rodakom Karty Polaka. Głos Polonii jest w Gródku słyszany i brany pod uwagę, stąd np. jedna z ważniejszych ulic w tym mieście od kilku lat nosi imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Od siedemnastu lat symbolem   współpracy władz lokalnych i miejscowej Polonii jest polska szkoła w Gródku. To w jej murach swą siedzibę ma Towarzystwo Dobroczynne Polonia, a naukę pobierają wspólnie dzieci narodowości polskiej i ukraińskiej. Działkę pod tę inwestycję przekazały miejscowe władze, a budowę sfinansowało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przeznaczając na ten cel równowartość ówczesnych 2,5 mln dolarów. Tutejsza placówka z polskim językiem nauczania jest jedyną tego typu szkołą w Winnickim Okręgu Konsularnym obejmującym obwody chmielnicki, czerniowiecki, winnicki i żytomierski. Kamień węgielny pod jej budowę, w czasie pielgrzymki na Ukrainę, poświęcił we Lwowie papież Jan Paweł II. Wmurowano go jesienią 2001 roku, a rok później budynek był gotowy i od razu rozpoczęto nauczanie. W 2012 roku na ścianie szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Andrzejowi Stelmachowskiemu – założycielowi i prezesowi Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Od chwili, gdy w jej murach zabrzmiał pierwszy dzwonek, szkoła jest centrum polskości promieniującym daleko poza Gródek.

10. listopada na jubileuszowe uroczystości złożą się msza święta odprawiona w polskim kościele św. Stanisława oraz koncert z okazji Dnia Niepodległości. Do wspólnej modlitwy i wysłuchania koncertu zaproszono m.in. uczniów i nauczycieli z polskiej szkoły, członków innych organizacji polonijnych z Gródka - Związku Polaków na Ukrainie, Towarzystwa Rodzin Katolickich i Polskiej Młodzieży Gródecczyzny. Nasze miasto na obchodach reprezentować będą przewodniczący rady miasta Sylwester Kaczmarek oraz sekretarz miasta Andrzej Wierzbicki.

Nam pozostaje życzyć całej gródeckiej Polonii jedności, wytrwałości i jeszcze wielu pomysłów na integrowanie społeczności spod znaku orła białego.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

A A A
08.11.2019
godz.10:54
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość