przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
245079 odwiedzin
Znamy wyniki głosowania

Zakończyło się liczenie głosów oddanych przez mieszkańców naszego powiatu na projekty zgłoszone w ramach drugiej edycji Powiatowego Budżetu Obywatelskiego. Spośród siedemnastu projektów poddanych pod głosowanie, po przeliczeniu ankiet wyłoniono do realizacji cztery projekty „miękkie” oraz dwa „twarde”.

Ustalenie wyników głosowania polegało na zsumowaniu wszystkich ważnych głosów oddanych na każdy projekt. Oddane głosy zostały przeliczone na punkty proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej gminy. Projekty, które zostaną zrealizowane w ramach PBO w 2020 roku to:
Projekty miękkie:
- „Powiatowe Kino Letnie” – liczba oddanych ważnych głosów to 7 547 szt. – tj. 25 541,19 pkt. Szacunkowy koszt projektu 48.000 zł.
- „Język angielski dla każdego” (gmina Rybno) – liczba oddanych ważnych głosów to 2 351 szt.- tj. 21 414,05 pkt. Szacunkowy koszt projektu 50.000 zł.
- „Z językiem angielskim bliżej Europy” (GOK Młodzieszyn) – liczba oddanych ważnych głosów to 1 024 szt. – tj. 5 260,14 pkt. Szacunkowy koszt projektu 50.000 zł.
- „Rajd rowerowy śladami kultury ewangelickiej” - liczba oddanych ważnych głosów to 622 szt. – tj. 2 930,20 pkt. Szacunkowy koszt projektu 40.000 zł.
Projekty „twarde”:
- „Zielone patio – adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń” na terenie szkoły ZS RCKU w Sochaczewie – liczba oddanych głosów to 6 925 szt. – tj. 24 516,84 pkt. Szacunkowy koszt projektu 342.521 zł.
- „Powiatowa strefa sportu, czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim” – liczba ważnych głosów to 1 868 szt. - tj. 7 090,17 pkt. Szacunkowy koszt projektu to kwota 399 812 zł.

Ten projekt został wybrany zgodnie z zapisem w § 13 pkt. 4 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego na rok 2020 – „Jeśli środki na realizację kolejnego projektu z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostaną pierwsze z następnych projektów na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków”.

Przypominamy, iż pula środków w ramach PBO to 1 mln zł (projekty „miękkie” – 200 000 zł, projekty „twarde” – 800 000 zł). Możliwość oddania głosów na wybrane projekty w ramach PBO spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Głosy można było oddać za pośrednictwem ankiety. Podczas głosowania można było złożyć maksymalnie jedną ankietę, a tym samym oddać maksymalnie dwa głosy: jeden na projekt „miękki” i jeden na „twardy”. Złożenie więcej niż jednej ankiety bądź oddanie głosów w sposób nieprawidłowy skutkowało unieważnieniem oddanych głosów. Łącznie zostało złożonych 20 684 ankiet do głosowania. Liczba głosów oddanych przez mieszkańców to 35 551, w tym 31 441 głosów ważnych (88 proc.) i 4 110 głosów nieważnych (12 proc.).

Radny powiatowy Daniel Janiak:
Jestem szczęśliwy, że spośród 17 propozycji do realizacji zostały przyjęte dwa moje projekty, czyli „Powiatowe Kino Letnie” oraz „Powiatowa Strefa Sportu, czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim”, zdobywając łącznie 9415 głosów, jest to dla mnie ogromny sukces. Bardzo się cieszę przede wszystkim dlatego, że zwycięskie projekty będą zrealizowane zarówno w mieście, jak i we wszystkich gminach powiatu sochaczewskiego, a więc będą z nich mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy. Przypominam, że w ramach wygranych projektów odbędzie się aż 18 seansów filmowych, a siłownie zewnętrzne będą zbudowane w 17 lokalizacjach. Dziękuję za wszystkie głosy oddane na projekty w Powiatowym Budżecie Obywatelskim. Cieszę się, że padają kolejne rekordy, że zainteresowanie rośnie, że ludzie chcą mieć wpływ na to, jak będzie wyglądać ich najbliższa okolica i chcą współdecydować o budżecie powiatu. Już teraz zapraszam na przyszłoroczne seanse Powiatowego Kina Letniego oraz do Powiatowej Strefy Sportu!

A A A
04.11.2019
godz.08:12
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt