przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
239446 odwiedzin
„Trójka” i skok w przyszłość

Szkoła Podstawowa nr 3 rozpoczyna realizację wartego ponad 980 tys. zł projektu. W jego ramach placówka będzie organizować dodatkowe zajęcia, pracować na najnowocześniejszym sprzęcie i rozwijać talenty swoich uczniów. Projekt prowadzony będzie od września 2019 do końca czerwca 2021 roku.

Przypomnijmy, że w roku 2017 miasto pozyskało blisko 1,5 mln na wielki projekt edukacyjny. Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej pięć sochaczewskich szkół wzbogaciło się wtedy o kilkadziesiąt laptopów, rzutników, tablic interaktywnych oraz wiele innych pomocy naukowych, a tysiąc uczniów skorzystało z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Teraz przyszedł czas na „trójkę”, w której projekt „Skok w przyszłość - wspieranie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie” ruszył 16 września.

- O środki staraliśmy się trzykrotnie. Za każdym razem, mimo że nasz wniosek był sporządzony prawidłowo, nie udawało się trafić na listę placówek objętych dofinasowaniem z uwagi na wyczerpaną pulę środków. Dopiero za trzecim razem okazało się, że szkoła otrzyma pieniądze i będzie to suma niebagatelna, bo ponad 980 tys. zł. Złożą się na nią pieniądze z Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej - powiedział nam dyrektor Krzysztof Werłaty. - Moim zdaniem „trójkę” czeka prawdziwy przełom jeżeli chodzi o pomoce, wyposażenie i sposób prowadzenia zajęć wyrównawczych oraz doskonalących. Ponadto będą się odbywały wyjazdy edukacyjne.

Warto podkreślić, że tak jak w przypadku poprzednich szkół, miasto nie ponosi żadnych kosztów finansowych. Wkład własny naszego samorządu stanowić będą jedynie udostępnione na ten cel sale lekcyjne.

- Rekrutacja zakończyła się 13 września. Udział w zajęciach cieszył się naprawdę dużym powodzeniem. Przygotowaliśmy aż 256 miejsc, ale i tak powstały listy rezerwowe, więc nawet ci, którzy nie dostali się w ramach pierwszego naboru, będą mieli szanse na dołączenie do projektu - mówi Krzysztof Werłaty. - Poza tym w ramach programu odbywać się będzie naturalna rotacja. Gdy szkołę opuszczą uczniowie najstarszych klas, ich miejsce zajmą młodsi koledzy.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Danuta Szewczyk-Kozłowska oraz dyrektor SP nr 3 Krzysztof Werłaty podkreślają różnorodność oferty w ramach tego przedsięwzięcia.   Projekt obejmie łącznie 256 uczniów, w tym 80 ze specjalnymi potrzebami, czyli np. z orzeczeniem o niepełnosprawności lub opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ci ostatni będą mogli skorzystać z socjoterapii, zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych. W „trójce” odbywać będą się: zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki, zajęcia rozwijające z przyrody, zajęcia wyrównawcze i rozwijające z bloku biologiczno-geograficznego, zajęcia z języka angielskiego, z matematyki oraz przyrody metodą eksperymentu, zajęcia komputerowe, a także z bloku biologiczno-geograficznego metodą eksperymentu. By udział w ich był jak najbardziej interesujący, również w ramach projektu, placówka zakupi tablety, laptopy, tablice multimedialne, interaktywne plansze, bryły, klocki LEGO Mindstorms, zestawy do przeprowadzania eksperymentów i wiele innych pomocy szkolnych.

Swoją wiedzę poszerzać będą nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele. Aż 44 włączonych zostanie do realizacji projektu. Kadra szkoły znacząco podniesie swoje kwalifikacje dzięki serii szkoleń, m.in.  z robotyki czy e-materiałów edukacyjnych.

To jeszcze nie koniec dodatkowych pieniędzy, które zyskała SP nr 3. Placówce przyznano 45,5 tys. zł dofinansowania z województwa z przeznaczeniem na powstanie pracowni komputerowej, która służyć będzie również jako pracownia językowa.

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

A A A
24.09.2019
godz.07:24
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt