przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240916 odwiedzin
Rusza wymiana pieców

W delegaturze urzędu marszałkowskiego, uruchomionej w pobliskim Żyrardowie, Piotr Osiecki podpisał umowę w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie”. Obejmie on 59 rodzin z terenu miasta, w imieniu których samorząd złożył wniosek o dofinansowanie unijne.

W ub. roku miasto przystąpiło do ogłoszonego przez marszałka Mazowsza konkursu, w którym można było uzyskać dotację na wymianę urządzeń grzewczych. Pod tym hasłem kryła się np. wymiana kotłów i pieców wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe, podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, a także termomodernizacja domu. Program obejmował tylko indywidulane gospodarstwa domowe.

Podzielili 49 mln
Na likwidację tzw. kopciuchów Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych (MJWPU) chciała rozdzielić 12,5 mln, ale chętnych było tylu, że na ostatecznej liście, po zwiększeniu alokacji, znalazły się zadania z kwotą dofinansowania sięgającą 49 mln. W imieniu MJWPU umowę podpisał marszałek Adam Struzik. Ze strony miasta podpisy złożyli Piotr Osiecki oraz skarbnik Jolanta Brzóska. Odbyło się to w obecności szefa komisji budżetu i finansów, wiceprzewodniczącego sejmiku, Mirosława Adama Orlińskiego.

70 procent pokryje UE
Projekt pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie” ma wartość 1.686.000 zł. Dofinansowanie unijne w wysokości 1.158.300 zł pokryje niemal 70 procent wydatków. Różnicę, czyli 529.000 zł, wezmą na siebie rodziny uczestniczące w projekcie, w ramach wymaganego wkładu własnego. Piece węglowe zastąpione zostaną piecami na gaz w 57 budynkach oraz piecami na pelet w dwóch budynkach. Zainstalowane zostaną także czujniki czadu, a w ośmiu miejscach przewidziane jest także przeprowadzenie termomodernizacji budynku, która obejmie m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu pod poddaszem, wymianę drzwi i okien.

Kolejny projekt proekologiczny
Likwidacja pieców, do których trafia wszystko, łącznie z domowymi odpadkami, to bardzo ważny cel, do tego wpisujący się w inne proekologiczne działania sochaczewskiego samorządu.

- Mam na myśli choćby zakup pięciu nowych niskoemisyjnych autobusów, w tym trzech elektrycznych, a także odwiert geotermalny wspomagający miejski system grzewczy. To czyste, niewyczerpalne źródło energii. Trzeci z ekoprojektów, jaki prowadzimy, to program gromadzenia deszczówki w zbiornikach retencyjnych i wykorzystywania jej do podlewania trawników przy drogach oraz zieleni parkowej. Warto wspomnieć, że na każde z tych zadań zdobyliśmy wielomilionowe dofinansowanie unijne lub rządowe – wyliczał Piotr Osiecki.

Gratulacje za odwagę
Tego dnia oprócz Sochaczewa umowy o przyjęciu dofinansowania podpisali także reprezentanci gmin Nadarzyn i Chynów oraz miasta Grodzisk Mazowiecki. Wiceprzewodniczący sejmiku pogratulował samorządowcom odwagi, bo, jak mówił, wdrożenie tych projektów nie będzie łatwe, zwłaszcza na etapie poszukiwania wykonawców i rozliczania poszczególnych elementów robót.

- Nie jest tajemnicą, że wiele gmin w powiatach żyrardowskim i sochaczewskim wdraża właśnie projekty oparte na fotowoltaice, ekologicznych źródłach ciepła. Firmy mają wiele zamówień i w związku z tym mogą być problemy z wyłonieniem dostawcy urządzeń czy ich profesjonalnym montażem. Takie są realia rynku, dlatego szczerze życzę, by ekoprojekty udało się wdrożyć szybko i bez problemów – mówił Adam Orliński.
Dodał, że gdy dziesięć lat temu spotykał się z mieszkańcami, temat jakości powietrza niemal nie istniał. Ważne były drogi, boiska, remonty szkół. Dziś to jeden z głównych obszarów zainteresowania Polaków. Pytają o dotacje na wymianę pieców węglowych, montaż paneli słonecznych, jakie ekologiczne rozwiązania zastosować w nowo budowanych obiektach.

Jeszcze więcej pieniędzy na ekologię
Spotkanie   podsumował marszałek   Adam   Struzik przypominając, że niska emisja i czyste powietrze to jeden z pięciu filarów unijnego budżetu na lata 2021-2027.

- Teraz zdobędą państwo doświadczenie niezbędne do pozyskiwania dotacji z nowej perspektywy unijnej. Przygotowujcie kolejne wnioski, korzystajcie z rozwiązań, jakie już niedługo, z pomocą środków wspólnotowych,   pozwolą poprawić jakość powietrza w waszych miastach i gminach – zakończył Adam Struzik.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

A A A
03.09.2019
godz.07:24
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt