przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240025 odwiedzin
3 mln na pierwszy etap

W ramach nowego, utworzonego przez rząd Funduszu Dróg Samorządowych, burmistrz chce kompleksowo przebudować ulicę 15 Sierpnia – wymienić nawierzchnię, chodniki, dobudować deszczówkę, do dyspozycji rowerzystów oddać ścieżki. Miasto liczy, że prace przeprowadzi w dwóch etapach. Już wiadomo, że na pierwszy udało się pozyskać prawie trzymilionową dotację.

Ulica 15 Sierpnia ma w Sochaczewie dwóch zarządców. Remontowanym właśnie odcinkiem - od Kozłowa do obwodnicy - opiekuje się Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, z kolei fragmentem od obwodnicy do LO im. F. Chopina, urząd miasta.

Jest podpis premiera
W połowie lipca wojewoda mazowiecki przesłał do ratusza pismo z informacją, że złożony przez burmistrza w marcu br. wniosek o dotację na pierwszy etap przebudowy ulicy 15 Sierpnia (od liceum do ulicy Broniewskiego) został zarekomendowany do dofinansowania. Zastrzegł jednak, że ostateczną listę musi zatwierdzić premier. Stało się to 30 sierpnia.

- To bardzo dobra wiadomość, bo jesteśmy o krok do przodu w staraniach o gruntowny remont tej drogi. Cieszy przede wszystkim wysokość przypisanej nam dotacji, która ma pokryć aż 70 procent kosztów kwalifikowanych – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Od liceum do Broniewskiego
W pierwszym etapie remontowany będzie odcinek 593 metrów między Liceum Ogólnokształcących im. F. Chopina a ulicą Broniewskiego. Plan zakłada przebudowę drogi, ułożenie chodników o łącznej długości ponad 750 m (158 m po lewej i 593 m po prawej stronie), wydzielenie dwustronnej ścieżki rowerowej o długości prawie 1200 m (1,5-metrowe pasy dla rowerów po obydwu stronach jezdni), przebudowę kanalizacji deszczowej na całej długości oraz czterech skrzyżowań. Wartość robót oszacowano na prawie 3,9 mln zł. Rząd wyłoży 2,7 mln, a wkład własny miasta wyniesie prawie 1,2 mln złotych.

Od Broniewskiego do obwodnicy
Pod koniec sierpnia miasto złożyło wniosek o dotację również na drugi etap - od ulicy Broniewskiego do obwodnicy. To aż 935 metrów drogi. Burmistrz planuje tam budowę szerokiego na 2-2,5 metra chodnika dla pieszych, półtorametrowego pasa rowerowego po obydwu stronach jezdni, przebudowę prawie 350 metrów kanalizacji deszczowej, wykonanie zatok dla autobusów oraz miejsc postojowych.   Te   ostatnie zaprojektowano przed sklepami w rejonie ulicy Łuszczewskich. Miejsc ma być trzynaście, w tym jedno dla kierowców niepełnosprawnych.

- Chcemy przebudować też skrzyżowania 15 Sierpnia z Okrzei oraz z ulicą Łuszczewskich. W Łuszczewskich prace będą miały szerszy zakres, gdyż tam w połowie pasów zaprojektowano poprawiającą bezpieczeństwo wysepkę dla pieszych – informuje Piotr Osiecki.

Całość w trzy lata?
- Jeśli drugi wniosek także zyska uznanie komisji, trafi na listę projektów do dofinansowania, cała ulica 15 Sierpnia zostanie przebudowana w trzy lata. A mówimy o dwóch miejskich odcinkach mających łącznie 1,5 kilometra oraz jednym wojewódzkim, który w tej chwili, kosztem prawie 3,8 mln, remontuje firma Prima. Prace przy 900 metrach tej ulicy, zlecone przez MZDW, mają się zakończyć jesienią tego roku – przypomina burmistrz.

Warto też dodać, że w ramach FDS remontowana będzie też ulica Głowackiego, biegnąca przy parku Garbolewskiego, jej prawie 650-metrowy odcinek. Powiat otrzymał na ten cel 2,22 mln dofinansowania, a środki rządowe pokryją aż 80 procent kosztów (wkład własny powiatu to 556 tys. zł).

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) zastąpił „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W ramach tej edycji FDS pomiędzy mazowieckie gminy, miasta i powiaty rozdzielono ponad 538 mln zł. Program zakłada, że w ramach jednego naboru miasta i gminy mogą złożyć po dwa wnioski, a powiaty trzy. Minimalna kwota rządowego dofinansowania wybranych do realizacji projektów to 50 procent, a maksymalna aż 80 proc.

A A A
04.09.2019
godz.09:17
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt