przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240905 odwiedzin
Powrót do szkolnych ławek

W pierwszy poniedziałek września rozpoczął się nowy rok szkolny. Byliśmy na uroczystościach w trzech miejskich szkołach podstawowych – nr 1, 4 i 6.

SP nr 1

Uroczystość inaugurująca nowy rok szkolny w miejskiej „jedynce” rozpoczęła się nietypowo, bo od uczczenia minutą ciszy pamięci nauczyciela fizyki Jarosława Franczuka, który zmarł nagle podczas przerwy wakacyjnej.

Uczniów powitała dyrektor SP1 Małgorzata Gorgis. W swoim krótkim przemówieniu przypomniała o wydarzeniach sprzed 80 lat, kiedy to Niemcy rozpoczęły agresję na Polskę. W odniesieniu do tych wydarzeń zwróciła uwagę na szczęście, jakie mają dziś dzieci w naszym kraju, które mogą uczyć się spokojnie, a wojnę znają tylko z przekazów.

Dyrektor podkreśliła też, że to właśnie uczniowie SP1 mogli w zeszłym roku pochwalić się najlepszymi wynikami egzaminu gimnazjalnego w całym powiecie.

SP nr 4

Prawie 660 uczniów powitało rok szkolny 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 4. Wśród nich znalazły się trzy klasy pierwsze (w tym jedna integracyjna). W placówce uruchomiono również dwa oddziały zerowe.

Jak mówiła dyrektor Anna Kuliś teraz, zarówno przed nauczycielami i uczniami, dziesięć miesięcy na to by wzajemnie się od siebie uczyć i inspirować. Dla niektórych będzie to rozpoczęcie ich edukacyjnej drogi i to im tego dnia towarzyszyły szczególne emocje. Pierwszaków powitali również ich starsi koledzy, reprezentanci Rady Uczniów.

Warto nadmienić, że „czwórka” stale się modernizuje. Jako pierwsza w mieście otrzymała 80-tysięczne dofinansowanie na modernizację kuchni. Niebawem założona zostanie w niej sieć światłowodowa. Anna Kuliś nawiązała również do rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wydarzenia sprzed 80 lat i ich konsekwencje przybliżyli z kolei uczniowie podczas okolicznościowej prelekcji.

SP nr 6

W pierwszy poniedziałek września nowy rok szkolny rozpoczęli także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Króla Władysława Jagiełły. Po rozwiązaniu byłego już Gimnazjum nr 2, obecnie w miejskiej „szóstce”, uczą się dzieci w klasach 0-3 oraz młodzież z klas siódmych i ósmych.

Dyrektor SP nr 6 Jadwiga Sikorska szczególnie ciepło przywitała nowych uczniów, którzy pierwszy raz przekroczyli szkolne progi – dwie klasy zerowe oraz cztery klasy pierwsze. Przedstawiła wychowawców klas, nauczycieli poszczególnych przedmiotów, w tym rozpoczynających dopiero pracę w „szóstce” pedagogów oraz pozostałych pracowników szkoły.

Uczniowie przygotowali krótki program artystyczny. Nie zabrakło też nawiązań do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wśród licznie zgromadzonych na sali gimnastycznej rodziców, obecny był m.in. przewodniczący rady miejskiej Sylwester Kaczmarek.

A A A
02.09.2019
godz.13:24
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt