przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
307492 odwiedzin
Płacić mają wszyscy, nie tylko uczciwi

Prawdopodobnie od 1 sierpnia zmieni się system naliczania opłaty śmieciowej. Nie będzie pobierana od osoby, jak dotychczas, lecz powiązana ze zużyciem wody, z której korzysta niemal sto procent mieszkańców. Nowy system ma być bardziej szczelny, zmusić do regulowania rachunków tych, którzy dziś mniej lub bardziej skutecznie od tego się uchylają.

Od 2013 roku, gdy w całym kraju w życie weszła reforma śmieciowa, w Sochaczewie opłaty za odbiór domowych odpadów naliczane były od osoby. Dziś te stawki to 12,80 zł za miesiąc za śmieci segregowane i 22 zł za niesegregowane. Niemal od początku zaczęto dostrzegać niedoskonałości tej metody.

Martwe dusze w systemie
- Opłaty śmieciowe naliczane są na podstawie deklaracji, w których właściciele domu lub mieszkania wskazują, ile osób mieszka pod danym adresem. Co pewien czas informacje te są sprawdzane, prosimy o ich weryfikację np. zarządców wspólnot i spółdzielni. Niestety nie wszyscy zarządcy są tym zainteresowani, nie widzą problemu w tym, że mają tzw. martwe dusze, za które płacą pozostali lokatorzy – mówi naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w UM Agnieszka Tomaszewska.

Z tego powodu od sierpnia 2019 roku ratusz chciałby opłatę śmieciową powiązać ze zużyciem wody. Ustawa dopuszcza takie rozwiązanie. Miesięczna stawka za wywóz odpadów przypisana byłaby do 1 m3 pobranej wody.

- Są osoby niezgłoszone do systemu, które trzeba skłonić do uczciwego rozliczania się z opłat śmieciowych i można to zrobić zmianą sposobu ich naliczania. Osoby funkcjonujące poza systemem, teraz zaczną płacić. Obecnie mamy w nim niewiele ponad 32 tysiące osób, przez sześć lat „uciekło” z niego, pod różnymi pozorami, około 3 tysięcy osób. Czas z tym skończyć – dodaje Agnieszka Tomaszewska.

Niech płacą za mnie sąsiedzi
Urzędnik nie ma prawa wchodzić do mieszkań, nie może przepytywać sąsiadów o faktyczną liczbę lokatorów żyjących za ścianą, nie może osobiście sprawdzać, czy pod danym adresem naprawdę mieszka samotna seniorka, czy może lokal zajmuje sześciu studentów lub obcokrajowców pracujących w pobliskich magazynach. A takie przypadki są coraz częstsze. Mieszkania są wynajmowane, śmieci przybywa, a płacących za ich odbiór ubywa.

Tzw. „martwe dusze” udaje się wykryć np. w czasie analizy wniosków o wydanie Sochaczewskiej Karty Mieszkańca. Rodzina zwraca się o kartę, bo od września ubiegłego roku przedszkolaki, uczniowie i studenci jeżdżą autobusami ZKM za darmo, a w systemie śmieciowym dzieci wcale nie ma. Wychodzi na jaw, że pod wskazanym we wniosku adresem oficjalnie mieszka tylko mama i tata.

- Kilka lat temu rodzina złożyła deklarację śmieciową dla czterech osób, potem jej korektę, bo córki rzekomo wyjechały do pracy za granicę. A po pewnym czasie dowiadujemy się, że w tym domu rodzina wcale nie mieszka, bo cały wynajmuje. Współpracuje z popularnym portalem turystycznym i co weekend do jej domu zjeżdża autokar gości. Od piątku do niedzieli śmieci produkuje 20 dorosłych osób, a opłata wnoszona jest tylko za dwie. W efekcie uczciwi płacą za nieuczciwych – mówi naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w UM.

Poważnym zjawiskiem jest niezgłaszanie do systemu nowo narodzonych dzieci. Rodzina w kilka lat powiększa się z dwóch do czterech osób, ale w deklaracji nadal figurują tylko rodzice. Z drugiej strony, gdy dziecko wyjeżdża na studia, rodzice natychmiast przychodzą do urzędu, by skorygować dane o liczbie mieszkańców.

Jak inaczej wyliczyć stawkę?
Coraz więcej gmin dochodzi do wniosku, że powstawanie odpadów należy powiązać z ilością pobieranej wody. Im więcej zużytej wody, tym więcej lokatorów.

- Ten system pozwoli ratuszowi kontrolować gospodarkę śmieciową bez wchodzenia do mieszkań. Licznik wody pokaże, czy pod danym adresem mieszka jedna, czy cztery osoby. Ten system oczywiście nie jest doskonały, ale w naszej ocenie najbardziej sprawiedliwy. Pozwoli objąć opłatami niemal sto procent mieszkańców – mówi wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski. 

Jeśli rodzina miesięcznie zużywa 8 metrów sześciennych wody, to od sierpnia za produkowane śmieci zapłaci 63,20 zł (8 m3 x 7,90 zł). Przy obecnym systemie - od osoby -  ta sama rodzina płaci miesięcznie 51,20 zł (4 osoby x 12,80 zł). Rachunek będzie wyższy o ok. 25 procent, ale i tak nieporównywalnie mniejszy niż w sąsiednich miastach i gminach. W Żyrardowie taka sama rodzina za odpady posegregowane musi zapłacić aż 100 zł miesięcznie, a w gminie Brochów 76 zł. Do tej drugiej miejscowości śmieciarka po odpady zmieszane przyjeżdża raz na cztery tygodnie, w Sochaczewie jest nawet dziewięć razy w miesiącu.

A co z wodą pobraną do podlewania ogródków? Tu samorząd nie ma żadnej możliwości ruchu i woda pobrana z podlicznika, zużyta bezpowrotnie np. do pielęgnacji zieleni w ogródkach, musi być wliczona do opłaty śmieciowej. Kilka gmin na Mazowszu, które też w ostatnim czasie zdecydowały o przejściu na system opłat śmieciowych powiązany ze stanem licznika wody, mocno się sparzyło. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie stwierdzała nieważność uchwał podjętych w Markach, Radzyminie i Podkowie Leśnej, podkreślając w orzeczeniach, że ustawa o gospodarce odpadami nie pozwala samorządom na stosowanie   jakichkolwiek wyjątków, odliczeń, wzorów matematycznych itd. Ustawa mówi jedynie o powiązaniu opłaty za odbiór odpadów ze wskazaniem licznika wody i z tego powodu uchwały zakładające odliczanie wody zużytej bezpowrotnie RIO w części lub całości uchylała.

- Oczywiście rozważaliśmy takie rozwiązanie, ale orzecznictwo RIO jest w tej sprawie jasne. Na szczęście w Sochaczewie woda z podliczników to margines. ZWiK sprzedaje rocznie około miliona metrów sześciennych wody, a ta, służąca do podlewania przydomowych ogródków, stanowi 2-2,5 proc. całego zużycia, to tylko 20 do 25 tys. m3 – mówi wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski.

Wyraź swoją opinię
97,3 proc. gospodarstw domowych w Sochaczewie jest przyłączone do miejskiej sieci wodociągowej. Oznacza to, że około 200 rodzin nie korzysta z wody produkowanej przez ZWiK, zaopatruje się w nią z własnych studni. Oczywiście te rodziny także będą płaciły za śmieci, ale na starych zasadach, tj. od osoby. Ratusz proponuje, aby było to 19,75 zł od osoby miesięcznie za odpady segregowane i 40 zł za niesegregowane.

Ponieważ ma zmienić się całkowicie sposób naliczania stawek, każdy właściciel domu będzie musiał złożyć deklarację obejmującą jego nieruchomość.   Właściciele mieszkań we wspólnotach i spółdzielniach deklaracje przekażą administratorowi, gdyż w przypadku zabudowy wielorodzinnej to zarządcy, po zgromadzeniu kompletu deklaracji od lokatorów, prześlą do UM jedną zbiorczą deklarację dla całego budynku.

To na razie jedynie projekty, bo w sprawie zmian sposobu naliczania opłat i ostatecznie nowych stawek, najpierw wypowiedzą się mieszkańcy, a potem rada miasta. Do połowy czerwca trwają konsultacje społeczne projektu uchwały wprowadzającej zmiany na naszym runku śmieciowym oraz uchwały zawierającej wzór nowej deklaracji śmieciowej. Po ich zakończeniu i zebraniu uwag od mieszkańców, sprawą zajmą się radni.

Zdaniem zastępcy burmistrza nowe przepisy mają uszczelnić system, skłonić do płacenia każdego, kto produkuje odpady. A przy tym zwrócić uwagę na rolę selektywnej zbiórki odpadów w naszych domach i mieszkaniach.

- Żyjemy w jednym mieście, obok siebie, tworzymy wspólnotę, razem dbamy o otaczające nas środowisko. Zwracajmy więc uwagę sąsiadom, że jeśli wszyscy w bloku zadeklarowaliśmy segregowanie, to solidarnie trzeba się tego trzymać. Oddzielajmy kartony po mleku od resztek kuchennych, wrzucajmy butelki po napojach do odpowiednich pojemników, wykażmy się elementarną troską o środowisko. Przejście dodatkowych 30 metrów do pojemników na odpady segregowane to nie jest nadmierny wysiłek. Im więcej osób w systemie, im więcej odpadów skierujemy do powtórnego przetworzenia, tym dłużej uda nam się utrzymywać niższą cenę – przekonuje wiceburmistrz Dobrowolski.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Propozycje stawek od 1 sierpnia 2019 roku
Opłata powiązana ze wskazaniem licznika wody:
- śmieci segregowane - 7,90 zł / od 1 m3 wody
- śmieci niesegregowane - 15,80 zł / od 1 m3 wody

Opłata pobierana od osób, które nie korzystają z miejskiej sieci wodociągowej:
- śmieci segregowane - 19,75 zł / osoby / miesięcznie
- śmieci niesegregowane - 40 zł / osoby / miesięcznie

A A A
06.06.2019
godz.10:49
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt