przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
297495 odwiedzin
Rusza kwalifikacja wojskowa

W tym roku kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w Sochaczewie w okresie od 20 do 27 marca. W tych dniach przed komisją mają się stawić mężczyźni. Na kobiety, ale tylko te posiadające wykształcenie szczególnie potrzebne armii, lekarze i wojskowi będą czekać 11 kwietnia. Nowością jest, że kwalifikacja odbędzie się w innym niż w latach poprzednich miejscu, a mianowicie w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ulicy Chopina 101 w Chodakowie.

Na początku warto zaznaczyć, że w Polsce od niemal dziesięciu lat nie ma obowiązkowych poborów do armii. Wiosennej kwalifikacji nie należy zatem mylić z poborem do wojska, gdyż jej celem jest tylko określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszającym się ochotniczo.

W tym roku obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają: mężczyźni urodzeni w 2000 roku; mężczyźni urodzeni w latach 1995 - 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby urodzone w latach 1998 - 1999 czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Przed komisję wezwane zostanę także kobiety urodzone w latach 1995 - 2000, posiadające wykształcenie przydatne do czynnej służby wojskowej lub uczące się na kierunkach, na których najbardziej zależy polskiej armii. Wezwania mogą się spodziewać np. absolwentki uczelni medycznych i weterynaryjnych, absolwentki studiów psychologicznych.

O kwalifikacji informują obwieszczenia wojewody mazowieckiego, które są podstawą do stawienia się przed komisją oraz dodatkowo wezwania imienne, które będą dostarczane pocztą.

Jeżeli z ważnych przyczyn osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym osobiście Urząd Miejski w Sochaczewie - pokój nr 116, parter - Referat Spraw Obywatelskich lub telefonicznie (46) 862-22-35 wew. 318. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu, w którym osoba jest zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji. Należy podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się. Zostanie wtedy określony nowy termin stawiennictwa. Nieusprawiedliwione niestawienie się skutkuje nieprzyjemnymi konsekwencjami. Grozi za to grzywna i przymusowe doprowadzenie do komisji przez policję.

Szczegółowe informacje o kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Urzędzie Miejskim, ul. 1 Maja 16, Referat Spraw Obywatelskich, pokój nr 116, telefon (46) 862-22-35 wew. 318 a także na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku: wkuplock.wp.mil.pl.

A może do Obrony Terytorialnej?
Czas kwalifikacji wojskowej chce wykorzystać 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. Na terenie województwa mazowieckiego jej żołnierze będą odpowiadać na pytania potencjalnych ochotników. W Sochaczewie obecni będą od 20 do 27 marca oraz 11 kwietnia. Spotkamy ich w SCK w Chodakowie, gdzie pracować ma wojskowa komisja lekarska.

Każdy ochotnik będzie mógł uzyskać informację na temat zasad rekrutacji do WOT, porozmawiać z żołnierzami o przebiegu służby wojskowej, miejscowej jednostce. Terytorialsi opowiedzą o własnych doświadczeniach, dostępnych ścieżkach kariery i perspektywach rozwoju, wskażą, dokąd powinni się zwrócić, by uzyskać szczegółowe informacje, wręczą foldery i ulotki. 

Służbę w 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej pełnią żołnierze zawodowi oraz żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej. W jej skład wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty w Grójcu, Radomiu, Pomiechówku i Płocku. Dowodzi nią płk Grzegorz Kaliciak,  uczestnik m.in. misji zagranicznych w Iraku i Afganistanie.

 

A A A
18.02.2019
godz.14:49
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt