przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240220 odwiedzin
Miasto dzieli pieniądze

Trwa nabór wniosków w ramach otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych miasta. W ramach czterech programów między lokalne organizacje samorząd podzieli 415 tysięcy złotych. Kolejny raz po dotacje z kasy miasta będą mogły sięgnąć sochaczewskie kluby sportowe, UKS-y, stowarzyszenia i fundacje, w tym zajmujące się profilaktyką uzależnień.

Wsparcie miasta ma na celu realizację zadań samorządu we współpracy z organizacjami pozarządowymi, udzielanie wsparcia dzieciom z niewydolnych wychowawczo rodzin, niepełnosprawnym, seniorom, prowadzenie zajęć sportowych.

- Miasto od lat współpracuje z lokalnymi organizacjami i, na ile może, wspiera ich działalność - udostępnia za darmo obiekty i pomieszczenia, funduje stypendia sportowe, przyznaje dotacje. Każda organizacja może bezpłatnie skorzystać np. z patio kramnic czy sali konferencyjnej. Wystarczy jedynie uzgodnić z nami dogodny termin – mówi Agata Kalińska naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego. 

Pula środków w tegorocznym konkursie wzrosła o sześć tysięcy złotych (w poprzednim roku było 409 tys. zł do podziału). Pieniądze zostaną rozdzielone na zadania z zakresu czterech programów: współpracy z organizacjami pozarządowymi (90 tys. zł); programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (170 tys. zł); przeciwdziałania narkomanii (90 tys. zł) oraz pomocy społecznej (65 tys. zł).

Oferty można składać do wtorku 19 lutego, do godz. 16.00. Każde stowarzyszenie może złożyć dowolną ilość ofert, o ile każda dotyczy innego zadania. Złożone propozycje zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu oraz formularze, na których należy składać oferty, można uzyskać w Wydziale Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, kramnice miejskie ul. 1 Maja 21, II piętro.

I PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
1. Organizacja projektów sportowo-rekreacyjnych typu rajdy, zloty, spływy, marsze i inne dla dzieci młodzieży i dorosłych (16.000 zł)
2. Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa (12.000 zł)
3. Organizacja wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas” ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (5.000 zł)
4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: cykl prelekcji związanych z tematyką dotyczącą osób starszych (15.000 zł)
5. Organizacja przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia września 1939 roku, w tym zorganizowanie i przeprowadzenie rekonstrukcji Bitwy nad Bzurą 1939 r. (42.000 zł)

II PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Projekt „Trener osiedlowy”. Działania profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży  (80.000 zł)
2. Organizacja cyklu otwartych turniejów, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa w okresie wakacji (20.000 zł)
3. Organizowanie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży (30.000 zł)
4. Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych (40.000 zł)

III PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
1. Wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii – spotkania informacyjno-szkoleniowe (10.000 zł)
2. Organizowanie obozów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa (55.000 zł)
3. Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych (10.000 zł)
4. „Międzypokoleniowy Inkubator Kultury” – realizacja projektów w zakresie edukacji kulturalnej (15.000 zł)

IV PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych wsparcia dziennego (65.000 zł)

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

A A A
15.02.2019
godz.10:57
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt