przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
244609 odwiedzin
W dobrym towarzystwie

W maju tego roku przypada 100 rocznica powstania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a że w Sochaczewie od kilkudziesięciu lat organizacja ta prowadzi ożywioną działalność, obchody jubileuszu przybiorą uroczysty charakter. Ogólnopolskie uroczystości honorowym patronatem objęła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, sochaczewskie - burmistrz Piotr Osiecki.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci powstało w 1919 r., a więc w początkach naszej niepodległości. W tym czasie jego głównymi zadaniami były: opieka nad osieroconymi podczas wojny dziećmi, wspieranie najbiedniejszych rodzin, organizowanie dla nich wypoczynku letniego, pomoc dzieciom niepełnosprawnym. TPD prowadziło swoje szkoły, przedszkola, sierocińce, organizowało żywność, podręczniki. To właśnie z tego nurtu społecznego wywodzi się doktor Henryk Jordan czy Janusz Korczak.

O sile organizacji w tamtych czasach świadczy fakt, że przetrwała ona wojnę i podobną działalność podjęła po 1945 roku. Tym razem jednak komunistyczne władze nie pozwoliły na jakąkolwiek swobodę działania. TPD, podobnie jak inne społeczne organizacje, została upolityczniona i całkowicie podporządkowana linii partyjnej.  Dlatego za towarzystwem od lat ciągnie się opinia peerelowskiej organizacji, a tym czasem, tak jak inni, stała się ona ofiarą systemu.

Poza tym tak zwane „doły”, czyli ludzie znajdujący się na samym końcu aparatu państwowego, próbowali robić swoje. W Sochaczewie pierwsze zachowane dokumenty wskazują na 1966 r., choć organizacja mogła działać u nas już dużo wcześniej. Z uwagi na kilkakrotne zmiany województw, dokumenty krążyły między Sochaczewem, Skierniewicami a Warszawą. Zmieniały się także siedziby TPD. Raz mieściło się ono „kątem” przy ZNP, innym razem w bibliotece pedagogicznej lub w SP 3.

Z ocalałych dokumentów wynika, że TPD w Sochaczewie nadal sprawowało pieczę nad dziećmi zaniedbanymi,   przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi. Organizowało kolonie zdrowotne, paczki dla najbiedniejszych, posiłki w szkołach. Ciekawostkę stanowi fakt, że w latach 80., w ramach  miejskiego TPD, powstało koło pomocy dzieciom   niepełnosprawnym oraz koło pomocy dzieciom na diecie bezglutenowej. Co więcej, w jednym ze sklepów przy ul. 600-lecia wydzielono stoisko z żywnością bezglutenową.

Na początku lat 90., podobnie jak cały kraj, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci odzyskało suwerenność i dzisiaj jest jedną z większych organizacji pożytku publicznego na terenie kraju. Prezes Powiatowego Zarządu TPD w Sochaczewie, Teresa Przybylska, mówi, że organizacja posiada dziewięć kół działających w szkołach na terenie powiatu, 225 członków i trzy środowiskowe ogniska wychowawcze w Sochaczewie oraz jedno w Młodzieszynie. Placówki te skupiają dzieci wymagające wsparcia pedagogicznego, edukacyjnego, pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych.

Najdłużej, bo od 1994 roku, działa ognisko w Trojanowie. Było ono pierwszą tego typu placówką w Sochaczewie i drugą w ówczesnym województwie skierniewickim. Podczas jubileuszu 100-lecia TPD będzie ono  świętować swoje ćwierćwiecze. Od samego początku kierownikiem placówki jest doświadczona pedagog, Wiesława Rosińska.

Zapewne podczas uroczystości   jubileuszowych, przewidzianych na 18 maja, poznamy więcej osób zaangażowanych w życie i codzienną działalność TPD, choćby z opracowywanej monografii. Program imprezy jest już niemal gotowy a w przygotowania zaangażował się sochaczewski ratusz - burmistrz Piotr Osiecki objął honorowy patronat nad obchodami, a nasza gazeta będzie sprawować patronat medialny.

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

A A A
04.02.2019
godz.14:52
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt