przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
268999 odwiedzin
Miasto głównym sponsorem sochaczewskich klubów sportowych

Sochaczewska Rada Sportu spotkała się w kramnicach miejskich we wtorek 18 grudnia. Głównym punktem obrad była dyskusja na temat podziału środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Sochaczewie w 2019 roku. Pula do podziału nie zmieni się i, podobnie jak w minionym roku, wyniesie 600 tysięcy złotych.

Przewodniczący rady sportu, Marek Fergiński przedstawił jej członkom projekt rozporządzenia burmistrza o podziale środków dla stowarzyszeń i klubów sportowych. Podobnie jak w 2018 roku pula 600 tys. zł na tworzenie sprzyjających warunków rozwoju danych dyscyplin sportowych zostanie rozdzielona na cztery „koszyki”: rugby (280 tys.), tenis stołowy (57 tys.), piłka nożna (130 tys.), pozostałe dyscypliny - judo, pływanie, sporty wodne, koszykówka, sporty walki i inne (133 tys.).

Propozycja została pozytywnie   zaopiniowana przez radę sportu. Następnie rada miejska na sesji 28 grudnia zapisała środki do budżetu miasta. Stowarzyszenia i kluby sportowe, które chcą przystąpić do konkursu, będą mogły składać oferty do 18 stycznia. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ostatnich dniach pierwszego miesiąca 2019 roku.

Komisja konkursowa, w której zasiadają także reprezentanci środowiska sportowego, przyznając punkty każdej ofercie weźmie pod uwagę m.in. poziom sportowy klubu, poziom rozgrywek, liczbę zawodników, czy klub organizuje imprezy sportowe o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zwróci też uwagę na dotychczasowe wykorzystanie dotacji z budżetu miasta, czyli rzetelność i terminowość rozliczeń.

Samorząd miejski jest głównym sponsorem kilkunastu klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie Sochaczewa. Warto zaznaczyć, że wspomniana pula 600 tysięcy złotych to nie jedyne pieniądze z budżetu miasta, o które mogą się ubiegać kluby sportowe. Za kilka tygodni ratusz ogłosi także konkurs dla organizacji pozarządowych, gdzie w ramach walki ze zjawiskiem alkoholizmu i narkomanii na szeroko rozumiany sport i rekreację wydzielono niemal 200 tys. zł. Dodając do tego wydatki na stypendia dla zawodników oraz koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych - z których kluby korzystają bezpłatnie - samorząd miejski w 2019 roku wspomoże stowarzyszenia sportowe kwotą ok. 1,5 mln zł.

Ponadto, podczas ostatniego w 2018 roku posiedzenia rady sportu Agata Kalińska – naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych UM, przedstawiła sprawozdanie dotyczące obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach narodowego jubileuszu sochaczewskie kluby i stowarzyszenia sportowe zorganizowały około 40 imprez. Agata Kalińska wymieniła najważniejsze z nich. Rada wybrała także swoich przedstawicieli do prac w zespole roboczym i opiniującym Sochaczewski Budżet Obywatelski 2020 (Piotr Cypel) oraz do prac w komisji konkursowej rozdzielającej środki dla klubów sportowych (Marta Cypel).

Maciej Frankowski

A A A
02.01.2019
godz.08:55
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt