przejdź do Sochaczew.pl
207603 odwiedzin
Historia z kasztanem w tle

Dla społeczności Miejskiego Przedszkola nr 6 ten rok szkolny jest wyjątkowy. Placówka przygotowuje się do swoich 70 urodzin, a jej dyrektor zaprasza do wspólnej podróży do lat dzieciństwa, do wspomnień i swoistego powrotu do przeszłości. Udajmy się wspólnie w tę podróż.

Historia przedszkola rozpoczyna  się w Chodakowie, późniejszej dzielnicy Sochaczewa, tuż po zakończeniu II wojny światowej. Początkowo placówka zaczęła działać w pałacu znajdującym się w dzisiejszym parku przy ul. Chopina, dla dzieci pracowników Chodakowskich Zakładów Włókien Chemicznych „Chemitex”.

Blisko natury
- Z dokumentów, do których dotarliśmy, wynika, że miejsce to otoczone było piękną zielenią - mówi dyrektor przedszkola Anna Sobieraj. - Dookoła znajdowały się sady owocowe oraz gospodarstwo należące do przedwojennego właściciela ziemskiego. Prawdopodobnym zarządcą zakładu i majątku był wtedy niejaki pan Sachański. Przedszkole miało pierwotnie jeden oddział, później dwa, ale potrzeby były o wiele większe. Kierowniczą funkcję pełniła wówczas pani Maria Szynkielewska.

Dyrektor Sobieraj opowiada, że przedszkole, jak na tamte trudne czasy, było pięknie urządzone. „Chemitex”, na miejscu dzisiejszego ogródka jordanowskiego, urządził plac zabaw. Wszystkie zabawki i sprzęt terenowy były wykonywane przez zakładowych fachowców. Okoliczne gospodarstwo zaopatrywało przyzakładową i przedszkolną stołówkę, latem  przedszkolaki jadały posiłki na dworze,  pod wielkim rozłożystym kasztanem i miały zajęcia w otoczeniu natury, uczyły się przez doświadczanie.

Zakład się rozrastał, przybywało pracowników, a tym samym i dzieci. W fabryce zatrudniani byli pracownicy z okolicznych wsi, więc do przedszkola uczęszczały również dzieci wiejskie. W 1947 roku zrodził się pomysł budowy bardziej przestronnego przedszkola, które oddano do użytku w 1949. Powstał zupełnie nowy budynek przy ul. Chodakowskiej, mieszczący nowoczesne przedszkole oraz żłobek. Te czasy doskonale pamięta Helena Zawadzka.

- Jestem byłą nauczycielką oraz absolwentką przedszkola i chodakowianką od urodzenia.  Uczęszczałam do przedszkola mieszczącego się jeszcze w pałacyku (w latach 1945 - 1947). Później ukończyłam szkołę pedagogiczną w Obornikach Śląskich i Studium Nauczycielskie w Skierniewicach. Pracę w naszym przedszkolu rozpoczęłam w roku 1962 i kontynuowałam ją do momentu przejścia na emeryturę w roku 1990 - wspomina Helena Zawadzka.

Od opiekunki do nauczycielki
Kierownictwo w placówce w 1949 r. objęła pani Melania Rosłoniak i pełniła je do roku 1972. Po niej, przez 3 lata, dyrektorem była Zofia Bajurska, a następnie, do roku 1986, Danuta Piotrowska. Przez kolejne 31 lat dyrektorską funkcję pełniła Ewa Brylska, a od września 2017 sprawuje ją wspomniana już dyrektor Anna Sobieraj.

Kiedyś w przedszkolach funkcjonował zawód opiekunki, dopiero w latach pięćdziesiątych zaczęła się budować specjalistyczna kadra nauczycielska, pierwsi absolwenci powojennych liceów pedagogicznych.

- Ukończyłam Liceum Pedagogiczne w Płocku, a później Studium Nauczycielskie w Pułtusku - opowiada emerytowana nauczycielka, Krystyna Wiśniewska. - W 1956 r., z nakazu pracy, objęłam funkcję nauczyciela i kierownika przedszkola w Słubicach, a w roku 1960 przeprowadziłam się wraz z rodziną do Chodakowa i rozpoczęłam pracę w przedszkolu. Przez 26 lat, do roku 1986, kiedy przeszłam na emeryturę, wychowałam wiele roczników przedszkolaków - dodaje.

Z kolei Teresa Jakubowska wspomina, że ukończyła Liceum Pedagogiczne w Gostyninie i kursy specjalistyczne we Wrocławiu. Do pracy w przedszkolu przyjmowała ją ówczesna Inspektor Oświaty Janina Kowalczuk. Pani Teresa spędziła w przedszkolu całe swoje zawodowe życie.

Dawne nauczycielki opowiadają, że oddziały dziecięce były bardzo liczne: od 30 nawet do 45 dzieci. Wszystkie przedszkolaki wypoczywały po obiedzie, co miało zbawienny wpływ na ich układ nerwowy i funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Co najmniej dwa razy w roku były organizowane bale integracyjne dla całej społeczności, hucznie obchodzono Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela, czy karnawał. 

- W roku 1956 dyrektor Melania Rosłoniak założyła kronikę przedszkola, w której pieczołowicie zapisywała ważne fakty i wydarzenia. Początkowo był to zwykły zeszyt zapisany starannym charakterem pisma, a później powstała księga zawierająca również profesjonalne  fotografie - opowiada Anna Sobieraj. - Niestety kronika uległa zniszczeniu, ale w przedszkolnym archiwum odnalazł się zeszyt, który jest źródłem niezwykle ciekawych informacji z okresu od 1 czerwca 1956 roku do 30 grudnia 1960 roku. Czytamy w nim m.in. o: Międzynarodowym Dniu Dziecka (w 1956 r.), wycieczce do Warszawy i zwiedzaniu Pałacu Kultury i Nauki (6 czerwca 1956), nagraniu audycji do radiowęzła zakładowego z cyklu „Przedszkolaki przy mikrofonie”, pozyskaniu białej pościeli na leżaki (1957 r.), ogrodzeniu terenu przedszkola (1958), wycieczce do Łącka i plenerowej zabawie tanecznej przy akompaniamencie harmonisty (1959), zorganizowaniu zabawy dochodowej na zakup sprzętu terenowego (1960), choinkach noworocznych (1958, 1960).

Ku nowemu
W latach osiemdziesiątych, ze względu na wyż demograficzny i rosnące potrzeby, przedszkole przejęło w użytkowanie od zakładu barak weselny w alejkach, w którym przez kilka lat funkcjonowały dwa oddziały dla najstarszych dzieci. Pozwoliło to na pewien czas rozwiązać problemy lokalowe. Budynek ten, już po wyprowadzeniu się z niego przedszkola, spłonął w latach dziewięćdziesiątych.

Mniej więcej w tym samym czasie, po przemianach ustrojowych i upadku Chemitexu, patronat nad placówką przejął Urząd Miejski w Sochaczewie i do dziś funkcjonuje ona jako Miejskie Przedszkole nr 6 - przypomina dyrektor Sobieraj. - Przez wiele lat placówka była czynna w godzinach 6.30 - 16.00/16.30, a po roku 2000 zaczęła działać do godziny 18.00. W roku 1999, przy okazji obchodów 50-lecia, przedszkole przyjęło imię poety Juliana Tuwima.

W związku ze zbliżającym się obchodami 70-lecia istnienia dyrektor przedszkola zwraca się z prośbą do absolwentów, pracowników, przyjaciół przedszkola o udostępnienie pamiątek, fotografii, wspomnień, artykułów, informacji, ciekawostek  dotyczących placówki. Można to zrobić za pośrednictwem internetu (adres specjalny: mp6.wspomnienie@wp.pl), przynosząc je bezpośrednio do placówki lub przesyłając pod adres: Miejskie Przedszkole nr 6 im. Juliana Tuwima ul. Chodakowska 4, 96-500 Sochaczew.

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

A A A
08.01.2019
godz.19:35
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość