przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
268994 odwiedzin
Dodatkowe punkty za Kartę Mieszkańca

Wczoraj radni określili dodatkowe kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto oraz rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Od pewnego czasu obowiązują ogólnokrajowe kryteria, do których muszą się stosować wszystkie samorządy. Zgodnie z nimi najpierw do przedszkoli zapisuje się np. dzieci niepełnosprawne, mające niepełnosprawnego rodzica lub rodzeństwo, pochodzące z rodzin wielodzietnych.

Samorząd może ustalić jeszcze kilka innych kryteriów, co też zrobiła nasza rada miasta. Dodatkowe punkty można zyskać, gdy przynajmniej jedno z rodziców posiada Sochaczewską Kartę Mieszkańca, dziecko i rodzic mieszkają w Sochaczewie, gdy w przedszkolu jest już rodzeństwo kandydata, kandydat deklaruje pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie, albo mama i tata pracują lub dziennie studiują.

Jeśli chodzi o nabór do podstawówek, to nie zmienia się jedno - jeśli dziecko mieszka w obwodzie szkoły, dyrektor musi je przyjąć do I klasy. Jeśli mieszka poza nim, ustalając listę przyjętych dyrektor sięgnie do zatwierdzonej 28 grudnia uchwały z kryteriami. Tu także dodatkowe punkty przyznano m.in. za minimum jednego rodzica (opiekuna prawnego) posiadającego Sochaczewską Kartą Mieszkańca, rodzeństwo w tej samej szkole, wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka.

A A A
29.12.2018
godz.10:46
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt