przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
269000 odwiedzin
Na inwestycje 31 mln

Podczas wczorajszej sesji rady miasta, w tradycyjnym wystąpieniu, tuż przed głosowaniem projektu budżetu, burmistrz Piotr Osiecki zauważył, że jest on pewną formą kompromisu pomiędzy potrzebami a możliwościami, a część opisująca inwestycje jest powieleniem zapisów z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Jak mówił, budżet zawiera dobry kompromis dla miasta, bo z jednej strony zabezpiecza bieżące funkcjonowanie samorządu i wszystkich podległych mu jednostek, a jednocześnie pokazuje, że na inwestycje ratusz chce wydać 31 mln zł. To zadania w dużej mierze finansowane z pozyskanych już dotacji rządowych i unijnych. Odniósł się też do pytań o pieniądze na remonty dróg czy budowę nowego mostu na Bzurze. Jak powiedział, budżet nie jest dokumentem zamkniętym, podlega zmianom, a praktyka ostatnich lat pokazuje, że niemal na każdej sesji analizowane są propozycje korekt. To normalna praktyka. Odnosząc się do 31 mln odkładanych na inwestycje zaznaczył, że 2019 to rok przygotowań do nowych projektów i ma nadzieję, że rynek wykonawców, który się ukształtował w ubiegłym roku, nieco się zmieni tzn. ceny ofertowe nie będą przekraczały w tak dużym stopniu kosztorysów inwestorskich.

 

Miejskie inwestycje 2019 roku

• 10.226.300 zł - projekt "Sochaczew od(Nowa)" składa się z trzech elementów, to termomodernizacja budynku muzeum ziemi sochaczewskiej (prace zakończone), budowa bulwarów rekreacyjnych nad Bzurą (w trakcie) oraz budowa przystani kajakowej wraz z kawiarnią przy plaży miejskiej (w trakcie).

• 8.862.240 zł - projekt "Sochaczewski Eko-bus" składa się aż z ośmiu elementów, z których trzy już wdrożono - powstała ścieżka rowerowa łącząca trasę dla jednośladów na moście i tę w ulicy Staszica, zamontowano stojaki rowerowe, postawiono 26 nowych wiat przystankowych. W 2019 ratusz chce kupić pięć ekologicznych autobusów, dwa biletomaty, elektroniczne tablice wyświetlające rozkład jazdy, uruchomić w biurze ZKM punkt sprzedaży biletów elektronicznych, a na pobliskiej bazie utworzyć punkt ładowania elektrycznych autobusów.

• 4.961.100 zł - przebudowa stadionu miejskiego, czyli dalszy etap modernizacji obiektu właśnie wyposażanego w zadaszoną trybunę. Kolejne planowane prace to m.in. renowacja płyty głównej boiska i bieżni.

• 4.081.300 zł - zagospodarowanie terenów nad Bzurą, etap II. To budowa amfiteatru o kubaturze ponad 2,5 tys. m3 wraz z widownią na 894 miejsca siedzące. Dotychczas ogłaszano trzy przetargi i nie udało się wybrać wykonawcy. Amfiteatr ma stanąć w miejscu muszli koncertowej.

• 700.000 zł - modernizacja oświetlenia w wojewódzkiej ulicy Chopina.

• 522.000 zł - wykonanie odwiertu geotermalnego Sochaczew GT-1 (dokończenie i rozliczenie projektu).

• 500.000 zł - budowa parku linowego (Sochaczewski Budżet Obywatelski).

• 339.500 zł - projekt "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowacje i rozwój terenów zieleni" składa się z pięciu elementów, to renowacja trzech parków, wykonanie zielonej kurtyny w ul. Olimpijskiej oraz przebudowa terenów rekreacyjnych nad Utratą w Chodakowie. W 2019 roku do wykonania pozostał ten ostatni element.

• 250.000 zł - dotacja dla powiatu na wykonanie projektu nowego mostu na Bzurze.

• 122.840 zł - modernizacja systemu monitoringu miasta.

• 72.000 zł - modernizacja i doposażenie placu zabaw na osiedlu Polna (Sochaczewski Budżet Obywatelski).

• 70.000 zł - wykup gruntów pod drogi miejskie.

• 70.000 zł - budowa tężni solankowej (Sochaczewski Budżet Obywatelski).

• 70.000 zł - zakup urządzenia napowietrzającego wodę w parku Garbolewskiego.

• 42.000 zł - modernizacja placu zabaw na osiedlu Malesin (Sochaczewski Budżet Obywatelski).

• 37.000 zł - rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. 1 Maja (Sochaczewski Budżet Obywatelski).

• 13.000 zł - wykonanie przyłącza energetycznego do DDPS.

A A A
29.12.2018
godz.10:37
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt