przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
281589 odwiedzin
Nabór w KPP w Sochaczewie

Sochaczewska komenda policji planuje kolejny nabór do służby. Osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi stróżów prawa będą miały ku temu okazję 27 grudnia.

Trzeba pamiętać, że przed kandydatami stoi szereg wymagań. Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie. Musi to być także osoba posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,   podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której należy się podporządkować. Osoby, które zostaną przyjęte do służby, muszą dodatkowo dać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Kandydaci podlegający kwalifikacji wojskowej powinni mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub być przeniesieni do rezerwy.

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w policji muszą stawić się osobiście 27 grudnia w Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59 i złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie do służby w policji, wypełniony kwestionariusz osobowy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru, kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy, kserokopie innych dokumentów, pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./.

Kandydat musi mieć też przy sobie dowód osobisty i książeczkę wojskową, jeżeli jest objęty ewidencją wojskową.

W toku rekrutacji kandydat do służby wypełnia ankietę bezpieczeństwa, którą później musi złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Dodatkowymi   atutami osoby ubiegającej się o przyjęcie do służby będą: tytuł ratownika lub ratownika medycznego, uprawnienia  instruktora  sportów  walki, strzelectwa  sportowego, ratownictwa wodnego,  nurkowania lub sportów motorowodnych, uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie  nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz  uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej, prawo jazy kat. „A” lub „C”. (seb)

A A A
09.11.2018
godz.11:16
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt