przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
281589 odwiedzin
Czas na szkolnictwo zawodowe

„Zawodowcy na start” - pod taką nazwą kryje się projekt, który ruszył we wrześniu 2017 roku w czterech szkołach zawodowych prowadzonych przez powiat sochaczewski.  Jego głównym celem jest zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Cały projekt opiewa na kwotę blisko 2,7 mln zł i będzie realizowany do 31 sierpnia 2019 r.

Projektem objęte zostały: Zespół Szkół w Teresinie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie i Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Chodakowie. Jak podkreśla Urszula Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji, projekt jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb uczniów klas zawodowych, które funkcjonują w trzech sochaczewskich i jednej teresińskiej szkole ponadpodstawowej.  W okresie maj - sierpień br. zorganizowano staże dla 222 uczniów oraz podpisano umowy stażowe ze 118 przedsiębiorcami. Ta forma kształcenia to nieocenione doświadczenie.  Efektem ma być nabycie odpowiednich kompetencji i umiejętności tak bardzo oczekiwanych przez przyszłych pracodawców oraz zwiększenie szans naszych absolwentów na zatrudnienie. Projekt ma także wpłynąć na atrakcyjność szkół zawodowych.

Łącznie w jego ramach zorganizowano do tej pory szkolenia zawodowe, językowe i wyjazdy edukacyjne dla blisko 1050 uczniów ze szkół powiatu sochaczewskiego.

Zgodnie z wytycznymi wyposażono pracownie zawodowe. Zakupiono sprzęt informatyczny dla ZS CKP - 19 komputerów z oprogramowaniem, 4 ekrany projekcyjne, 4 monitory, 4 rzutniki projekcyjne, 4 zestawy głośników. Z kolei dla ZS im. J. Iwaszkiewicza realizowany jest zakup między innymi: 20 laptopów z oprogramowaniem, dwóch ekranów projekcyjnych, dwóch projektorów multimedialnych, trzech zestawów głośników oraz drukarki. Szkoła w Teresinie zyska do swoich pracowni: 15 laptopów z oprogramowaniem, projektor multimedialny, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne.

Projekt „Zawodowcy na start” jest realizowany w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i finansowany z funduszy europejskich.

(opr. sos)

A A A
07.11.2018
godz.13:28
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt