przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
245156 odwiedzin
Damy jak sprzedamy

 

Podczas piątkowej sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dyrektorowi szpitala powiatowego życzono zdrowia przy wyprowadzaniu placówki na finansową prostą. Komendzie Powiatowej Policji życzono budowy nowej siedziby i obiecano wesprzeć okrągłym  milionem złotych, pod warunkiem, że powiat wcześniej coś sprzeda. Skrzyżowaniu Płockiej i Gawłowskiej życzono świateł obwieszczając, że pora wrócić do wspólnego projektu z miastem i podjąć inwestycję bez trzeciego, prywatnego inwestora, gdyż ten się wycofał.

Pierwszą część obrad zdominowały sprawy proceduralne związane z udzieleniem staroście powiatowemu Tadeuszowi Korysiowi absolotorium.

Radny widzi dziurę

Powiat wykonał swój plan dochodów (72,8 mln zł)  i wydatków (69,14 mln zł). Starosta Koryś wyjaśniał, iż niewielka kwota w budżecie w 2011 r. na remonty i inwestycje wynika ze zmniejszenia dochodów własnych, zwłaszcza zaś braku zainteresowania zakupem mienia powiatowego. Powoli kończą się też fundusze unijne. Zadłużenie powiatu Jest za to niewielkie i wynosi 20,2 proc. wysokości budżetu.

Komisja rewizyjna rady pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu. Tylko radny Szymon Ziółkowski upomniał przesłał do  Regionalnej Izby Obrachunkowej pismo o domagające się uwzględnienia w budżecie nierozliczonej inwestycji – alei XX-lecia w Teresinie. RIO zaopiniowała jednak wykonanie budżetu pozytywnie, radzie zaś zaleciła zdyscyplinowanie swojej komisji tak, by zajmowała wspólne stanowisko, a nie odnosić się do stanowisk pojedynczych członków.

Radny Ziółkowski był postawą RIO zdumiony. – Chodzi nie tylko o to, by w budżecie prawa strona zgadzała się z lewą. Ja tutaj widzę dziurę! -  oponował.

Rada zatwierdziła jednak sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok  przy 14 głosach za, 1 przeciwnym i 5 wstrzymujących się. Udzieliła też absolutorium staroście (13 głosów za, 2 przeciwnych i 5 wstrzymujących się).

Milion na komendę, ale…

Po dokonaniu kilku zmian i przesunięć w tegorocznej uchwale budżetowej, radni podjęli cztery uchwały w sprawie przekształceń szkół zawodowych, wysłuchali informacji o stanie i zasobach pomocy społecznej  w powiecie w 2011 roku i zatwierdzili przystąpienie do realizacji programu „Aktywny samorząd” i realizacji projektu: „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Nie sama idea, lecz zaproponowana treść uchwały intencyjnej w sprawie wsparcia przez powiat sochaczewski kwotą 1 mln zł budowy nowej Komendy Powiatowej Policji wywołała zaniepokojenie niektórych radnych.

Pełna realcja z sesji powiatowej w najnowszym numerze "ZS".

(a)

A A A
19.06.2012
godz.08:55
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt